Idul Adha (basa Arab: عيد الأضحى) iku dina riyaya Islam. Ing dina iki dipèngeti prastawa kurban, nalika nabi Ibrahim (Abraham), kang gelem ngurbanaké putrané Ismail marang Allah, banjur diganti karo wedhus déning kersaning Allah.

Pawai obor tekbiran ing malem Idul Adha
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Rukun Islam
Sahadat · Salat · Pasa
Jakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Kuran · Malaékat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Mukamad
Nabi & Rasul · Sakabat
Ahlul Bait
Kutha suci
Mekkah ·Madinah · Yérusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Éjrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitèktur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitèktur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Tèks & Ukum
Kuran ·Kadis · Sunah
Fiqih · Fatwa · Saréngat
Madahab
Sunni
Kanapi ·Kambali
Maliki ·Sapingi
Singah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Gapura Islam
Indeks perkara Islam

Kayadene Idul Fitri, Idul Adha uga ana salat id. Sawisé salat, banjur dianakake kurban minagka pratndha utawa pralambang Nabi Ibrahim kang kanthi iklas ngurbanake putrane, Ismail dhumateng Allah.

Dina Riyaya Idul Adha iku ing tanggal 10 sasi Dulhijah, dina iki pas 70 dina sawisé Idul Fitri. Ing wayah Idul adha iku wong Islam ora dientuke pasa, karam ukume kanggo pasa.

Punjere riyaya Idul adha iku ana ing désa cilik ing Arab Saudi kang arane Mina, cedhak Mekah. Ing kono ana tugu kang cacahé telu, kang dadi pralambang iblis. Nalika wayahe bada para kaji ing kana nglakoni ritual utawa ngibadah nguncal jumrah. Ing kono para jemaah kaji ngantemi tugu kang cacahé telu iku mau ngganggo watu jumrah.

Bada Idul Adha iku dadi dina kang paling wigati nalika ngibadah kaji kanggo wong Islam.

Kurban

Panetepan dina Idul Adha besut

Miturut agama Islam, ngibadah kaji iku intine wukuf ing Arafah, kaya déné sabda Muhammad saw.:

«اَلْحَجُّ عَرَفَةُ»

Ibadah kaji yaiku (wukuf) ing Arafah. (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, al-Baihaqi, ad-Daruquthni, Ahmad, lan al-Hakim. Al-Hakim berkomentar, “Kadis iki sahih, sanadyan beliau kaloroné [Bukhari-Muslim] ora ngetokaké”).

Sajeroning kadis kang dituturaké déning Husain bin al-Harits al-Jadali mratélakaké yèn amir Makkah naté, banjur ngendika:

«عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ e أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»

Rasulullah saw. wis paring pesen marang kita supaya ngayahi ngibadah kaji miturut ru’yat (hilal Dzulhijjah). Yèn kita ora bisa nyeksèkaké, banjur ana loro seksi adil (kang nyeksèni), mula kita kudu ngayahi manasik miturut kaseksèn mau. (HR Abu Dawud, al-Baihaqi lan ad-Daruquthni. Ad-Daruquthni berkomentar, “Kadis iki isnadé sinambungan, lan sahih.”).

Kadis iki njlèntrèhaké: Pisanan, yèn ngibadah kaji kudu didhasaraké marang asil ru’yat hilal 1 Dzulhijjah, saéngga kapan wukuf lan Idul Adhané bisa dikukuhaké. Kaping loro, pesen Nabi marang amir Makkah, minangka panguwasa wewengkon, papan ing ngendi perhelatan kaji ditindakaké, supaya ngayahi ru’yat; yèn ora kasil, banjur ru’yat wong liya, kang nyatakaké paseksèn marang amir Makkah.

Deleng uga besut

Pranala njaba besut