Besar

sasi Jawa

Besar utawa Dzulhijah iku sasi karolas ing Kalèndher Jawa. Umur utawa cacahing dina ing kalèndher Jawa iku saben taun ora ajeg. Nanging kanggo sasi Besar iki cacahing dina ana ing taun 1 /kapisan (Alip), 3 /katelu (Jimawal), 6 /kaenem (Bê), 7 /kapitu (Wawu) umuré 29 dina. Déné ing taun 2 /kapindho (Éhé), 4 /kapapat (Jé), 5 /kalima (Dal) lan 8 /kawolu (Jimakir) umuré 30 dina.

Kanggo luwih cethané, umur utawa cacahing dina ing sasi kalèndher Jawa bisa mirsani tabel ing ngisor iki:

Uga delengen besut

Réferènsi besut


Pranala njaba besut

Sasi jroning kalèndher hijriyah

MuharramSafarRabiul awalRabiul akhirJumadil awalJumadil akhirRajabSya'banRamadhanSyawalDzulkaidahDzulhijjah