Primbon yaiku buku (layang) sing ngemot petungan, pethek lan sapiturute.[1] Salah siji primbon kang umum diggo ing masyarakat yaiku Betaljemur Adammakna.

Rujukan besut

  1. (Indonesia), Balai Bahasa Yogyakarta; Kanisius., Penerbit (2011). Kamus basa Jawa = Bausastra Jawa (édhisi ka-Ed. 2). Deresan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. ISBN 9789792128581. OCLC 774024212.