Primbon yaiku buku (layang) sing ngemot petungan, pethek lan sapiturute.[1] Salah siji primbon kang umum dienggo ing masyarakat yaiku Betaljemur Adammakna.

Salah satunggaling Primbon versi daerah Sumatera Selatan kasimpan wonten ing Perpustakaan Nasional Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Rujukan besut

  1. (Indonesia), Balai Bahasa Yogyakarta; Kanisius., Penerbit (2011). Kamus basa Jawa = Bausastra Jawa (édhisi ka-Ed. 2). Deresan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. ISBN 9789792128581. OCLC 774024212.