Menara inggih punika struktur damelanipun manungsa ingkang dhuwuripun langkung saking lébaripun. Menara punika dipunyasa minangka siji mercu tanda ingkang dipunyasa kanthi éndah sesawanganipun. Nanging ancasing menara inggih punika kanggé njagi papan saha lemah.

Menara Eiffel, Prancis

Étimologi besut

Tembung "menara" asalipun saking Basa Arab "منارة" ingkang dipuwaos:manārah.