Malaékat punika makluk ingkang kadadosaké saking nur. Malaékat boten saged dipriksani kalih tiyang,malaékat kacipta déning Allah panguwasa donya boten dicaosi pepénginan bangkang dhateng paréntahipun Allah.

Hugo Simberg, 1903.
Gambar malaékat gagrag Persia

Malaékat ingkang kados dikawruhi inggih punika: