Nabi minangka manungsa kang diwènèhi wahyu (ajaran Islam kang ngandhut paugeran tartamtu) saka Allah minangka pitutur urip, déné Rasul iku Nabi kang dipréntahaké Allah kanggo nyampéaké wahyu mau marang manungsa sa jagat ana ing jamané. Rasul lan Nabi pungkasan yaiku Muhammad kang ditugasaké nyampékaké Islam lan paugeran kang kusus marang manungsa ing jamané nganti dina kiyamat. Sawisé beliau séda, tugas iku diterusaké déning para pengikuté. Miturut Rukun Iman, wong Islam, kudu percaya marang para nabi lan para rasul.

Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Rukun Islam
Sahadat · Salat · Pasa
Jakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Kuran · Malaékat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Mukamad
Nabi & Rasul · Sakabat
Ahlul Bait
Kutha suci
Mekkah ·Madinah · Yérusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Éjrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitèktur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitèktur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Tèks & Ukum
Kuran ·Kadis · Sunah
Fiqih · Fatwa · Saréngat
Madahab
Sunni
Kanapi ·Kambali
Maliki ·Sapingi
Singah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Gapura Islam
Indeks perkara Islam

Ora diweruhi kanthi persis pira cacahé Nabi nanging kurang luwih ana 100,000 déné para rasul caché kurang luwih ana 300. Nanging cacahé Nabi lan Rasul mau ora bisa dipesthèkaké.

Para nabi lan rasul kang wajib dingertèni déning ummat Islam yaiku:

 1. Nabi Adam as
 2. Nabi Idris a.s.
 3. Nabi Nuh a.s.
 4. Nabi Hud a.s.
 5. Nabi Salih a.s.
 6. Nabi Ibrahim a.s.
 7. Nabi Luth a.s. (putra saduluré Nabi Ibrahim a.s)
 8. Nabi Ismail a.s. (putra Nabi Ibrahim a.s.)
 9. Nabi Ishaq a.s. (putra Nabi Ibrahim a.s.)
 10. Nabi Ya'akub a.s.
 11. Nabi Yusuf a.s. (putra Nabi Ya'akub a.s.)
 12. Nabi Ayub a.s.
 13. Nabi Syu'aib a.s.
 14. Nabi Musa a.s.
 15. Nabi Harun a.s. (saduluré Nabi Musa a.s.)
 16. Nabi Zulkifli a.s.
 17. Nabi Daud a.s.
 18. Nabi Sulaiman a.s. (putra Nabi Daud a.s.)
 19. Nabi Ilyas a.s.
 20. Nabi Ilyasa’ a.s.
 21. Nabi Yunus a.s.
 22. Nabi Zakaria a.s.
 23. Nabi Yahya a.s. (putra Nabi Zakaria a.s. & saduluré Nabi Isa a.s)
 24. Nabi Isa a.s
 25. Nabi Muhammad Saw

Sebagéyanan saka Nabi lan Rasul iki diwènèhi Kitab.

Deleng uga

besut

Pranala njaba

besut

Salasilah Nabi dan Rasul