Nuh (Ibrani: נוֹחַ, Nūḥ; Tiberias: נֹחַ; Arab: نوح) (kurang luwih 3993-3043 SM) inggih punika turunipun Kanjeng Nabi Adam as. Dheweke diutus kanggo kaum Bani Rasib sing tansah ingkar marang Allah lan nyembah brahala-brahala. Nabi Nuh diutus kanggo dakwah marang kaume kang wis kesasar adoh. Dheweke ngajak wong-wong mau bali menyang nyembah marang Gusti Allah lan ninggalake nyembah brahala.

Gambar bahtera Nuh

Nabi Nuh a.s mulang marang umate supaya bisa ndeleng jagad raya kang diciptakake dening Allah arupa langit, bumi, srengenge, rembulan, awan, mbengi, lan kabeh kesugihan bumi arupa tetuwuhan lan banyu kang mili kang menehi nikmat urip kanggo manungsa. Kabeh iku minangka bukti lan tanda nyata menawa anane panguasa Allah kang murbeng dumadi kang kudu sinembah lan dudu brahala-brahala kang kaume gawe kanthi tangane dewe. Nanging, kaum Nabi Nuh a.s akeh akehe ora percaya apa kang dingendikake marang utusan Allah kang mulya iki. Ngendikane Gusti Allah Swt:

"Banjur padha anggorohake (Nuh), banjur Ingsun nylametake dheweke lan wong-wong kang bareng dheweke ing njero prau, lan Ingsun dadekake dheweke iku khalifah lan Ingsun klelepake wong-wong kang anggorohake ayat-ayat Ingsun. Mula waspadakna kepriye sakwise wong-wong kang padha diwenehi pangeling-eling iku."(QS Yunus:73).

Banjir Nabi NuhBesut

Puluhan nganti atusan taun Nabi Nuh a.s dakwah, nanging akeh-akehe umate tetep nyekutokake Allah Swt. Dheweke padha gumedhe lan wani marang Nabi Nuh amarga rumangsa nduwe drajad pangkat, bandha, lan kapinteran ngluwihi Nabi Nuh as. Minangka pamulang marang para manungsa sabanjure Allah banjur mudhunake azab arupa Banjir kang dibarengi Angin lesus kang gedhe banget. Nalika iku kaume Nabi Nuh akeh kang klelep kalebu putrane kang jenenge Kan'an lan garwane Nabi Nuh.

RujukanBesut

Pranala njabaBesut


Cithakan:Link FA