Awan utawa raina utawa rina iku pérangan wektu nalika pandom jam ana ing posisi 12:00. Awan sajeroning panggunaan aktivitas sadina-dina yaiku wektu antara tabuh 11.00 nganti tabuh 14.00. Miturut Bausastra Jawa Tim Balai Basa Yogyakarta, awan utawa siyang didhéfinisi minangka wayah nailkané ana srengéngé (kosok baliné bengi). Saliyané iku uga wayah nalikané srengéngé wis dhuwur.

Wanci awan ing sawah