Sakabat utawa Sakabat Nabi, asal saka tembung shahabah (ash-shahaabah, الصحابه) ya iku wong-wong kang ngenal lan ndeleng langsung Muhammad, ngrèwangi perjuangané lan séda ing kaanan Muslim.

Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
اللہ کا نام.jpg
Rukun Islam
Syahadat · Shalat · Pasa
Zakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Muhammad
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait
Kota Suci
Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitektur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitektur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Teks & Hukum
Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat
Mazhab
Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i
Syi'ah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Portal Islam
Indeks perkara Islam

DhéfinisiBesut

Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i naté medharaké:

"Ash-Shabi (sakabat) iku wong kang ketemu karo Rasulullah SAW, iman marang panjenengané lan séda sajeroning kaanan Islam"[1]

Uga ana kang nerangake manawa shahabat ya iku wong kang tau ketemu utawa meruhi Nabi kanthi kaanan iman marang panjenengané, lan sabanjuré séda kanthi iman. Mula, tetep kagolong sakabat sapa kang banjur murtad nanging banjur mlebu Islam manèh kaya ta Syu'bah bin Qais kang murtad sawisé Nabi séda, banjur tobat lan mlebu Islam manèh ing jamane Abu Bakar.

Ora saben wong Islam kang urip ing jaman Nabi isih sugeng bisa diarani shahabat, ya iku manawa dhèwèké durung naté ketemu utawa meruhi Nabi kaya ta Raja Najasyi kang séda nalika Nabi isih sugeng lan Uwais al-Qarni kang dikabaraké déning Nabi duwé donga kang mustajab.

Racaké muslim ndhefinisèkaké para sakabat minangka wong kang ngenal Muhammad, percaya ajarané, lan séda ing kaanan Islam. Para sakabat utama kang lumrahé disebutaké nganti 50 utawa 60 asma, ya iku wong-wong kang cedhak banget karo Muhammad. Sakabat ingaran uga murid Muhammad. Déné cacahé kabèh sakabat akèh banget lan ora ana kang mangerteni cacahé pang pesthi. Nanging uga ana kang ngira-ira cacahé bisa nganti cacah watara 14.000 wong.

Idhèntifikasi marang sakabat, kalebu status lan tingkatané minangka bab kang wigati sajeroning donya Islam amarga bisa kanggo évaluasi kaabsahan sawijining hadis utawa lelaku Nabi kang diriwayataké déning para sakabat.

Ing babagan ngèlmu kadis, kabèh sakabat dihukumi tsiqah lan adil ateges kabèh riwayate para sakabat bisa ditampa lan sah (shahih) tanpa dicacat.

Sakabat kang terakhir tilar donya:

ing Mekah ya iku ‘Amir ibn Watsilah Al La’its, ing taun 110 H.

ing Medinah ya iku Muhamad ibn Robi’ah Al Anshori Al Khazraji séda rikala taun 99 H.

ing nagara Syam ya iku ing kutha Damaskus ya iku Watsilah Ibn Al Asq’ Al Laitsi séda rikala taun 86 H.

ing kutha Khims: ‘Abdullah ibn Bisri al Mazini séda taun 96 H.

ing kutha Bashrah, nagara Irak ya iku Anas bin Malik Al Anshori Al Khazraji séda rikala taun 93 H.

ing kutha Kuffah nagara Irak ya iku ‘Abdullah ibn Abi Aufa Al Aslami séda taun 87 H.

lan ing nagara Mesir ya iku ‘Abdullah ibn Haris ibn Juz Az Zubaidi ing taun 89 H.

radhiyallahu 'anhum (muga Allah paring ridha marang panjenengané sadaya).

Uga delengen: Hadis

Ganyong pirembagan 26 Juli 2012 04.17 (UTC)

Tingkatan SakabatBesut

Miturut al-Hakim sajeroning Mustadrak, sakabat kapérang dadi sawatara tataran, ya iku:

 1. Para sakabat kang mlebu Islam ing Mekah, sadurungé ijrah, kaya déné Khulafa'ur Rasyidin
  1. Khadijah binti Khuwailid
  2. Ali bin Abi Thalib
  3. Zaid bin Haritsah
  4. Abu Bakar ash-Shiddiq
  5. Umar bin Khattab
  6. Utsman bin Affan
  7. Abbas bin Abdul Muthalib
  8. Hamzah bin Abdul Muthalib
  9. Ja'far bin Abi Thalib
 2. Para sakabat kang mèlu majelis Darunnadwah
 3. Para sakabat kang mèlu ijrah menyang nagari Habasyah
 4. Para sakabat kang mèlu bai'at Aqabah pisanan
 5. Para sakabat mèlu bai'at Aqabah kapidho
 6. Para sakabat kang ijrah sawisé Rasulullah teka ing Madinah
 7. Para sakabat kang mèlu perang Badar
 8. Para sakabat kang berhijrah antara perang Badar lan prajanjèn Hudaibiyyah
 9. Para sakabat kang mèlu bai'at Ridhwan
 10. Para sakabat kang ijrah antara prajanjèn Hudaibiyyah lan fathu Makkah
  1. Khalid bin Walid
  2. Amru bin Ash
 11. Para sakabat kang mlebu Islam ing fathu Makkah,
  1. Abu Sufyan
  2. Mu'awiyah bin Abu Sufyan
 12. Bayi-bayi lan bocah-bocah kang tau ndeleng Rasulullah saw ing fathu Makkah

Sawetara Sakabat kang misuwurBesut

Ganyong pirembagan 26 Juli 2012 03.26 (UTC)

RéferènsiBesut

 1. Kitab Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, karya Ibnu Hajar, hal. 101.

Uga delengenBesut

Pranala njabaBesut