Khadijah binti Khuwailid

garwa pisanan Muhammad

Khadijah binti Khuwailid (Basa Arab:خديجة, Khadijah al-Kubra[1]) (watara taun 555/565/570 – 619/623) yaiku garwa pisanan Muhammad. Khadijah yaiku seapik-apiké wanita ahli swarga kaya kang disabdakake deéing Rasulullah, “ seapik-apiké wanita ahli swarga yaiku Maryam binti Imran lan Khadijah binti Khuwailid.” [1] Khadijah yaiku wanita kapisan kang atine kesiram keimanan lan dikhususke Allah kanggo mènèhi keturunan kanggo Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. Dhèwèké wanita kapisan kang dadi Ummahatul Mukminin, sarta mèlu ngrasakake pirang-pirang kesusahan ing fase awal jihad nyebarake agama Allah kanggo manungsa.[2]

Khadija
Bagian dari serial Islam

Ummu al-Mu'minin
Para istri Muhammad

Khadijah binti Khuwailid

Sawdah binti Zam'ah

Aisyah binti Abu Bakar

Hafshah binti Umar

Zaynab binti Khuzaymah

Hindun binti Abi Umayyah

Zaynab binti Jahsy

Juwayriyah binti Harits

Ramlah binti Abu Sufyan

Shafiyah binti Huyay

Maymunah binti al-Harits

Maria binti Syama’un

Jeneng besut

Jeneng jangkepé yaiku Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai..

Kulawarga besut

Khadijah al-Kubra, anak wadon saka Khuwailid bin Asad lan Fatimah binti Za’idah, saka kabilah Bani Asad saka suku Kurès. Dhèwèké wanita as-Sabiqun al-Awwalun.[2]

Khadijah urip lan gedhé ing lingkungan Suku Kurès lan lair saka kulawarga kajèn ing 15 taun sadurungé Taun Gajah, saéngga akèh nom-noman Kurès kang kepéngin nglamar. Sadurungé rabi karo Rasulullah, Khadijah naté rabi ping pindho. Garwa kapisan Khadijah yaiku Abu Halah at-Tamimi, kang sedo kanthi ninggal bandha akèh, uga jaringan perniagaan kang amba lan tumuwuh. Garwa sing kepindho yaiku Atiq bin Aidz bin Makhzum, kang sedo uga kanthi ninggali bandha akèh lan perniagaan. Kabèh mau ndadèkaké Khadijah wong paling sugih ing kalangan suku Kurès.

Wanita Suci besut

Sayyidah Khadijah kaloka kanthi paraban wanita suci sakawit nikahane karo Abu Halah lan Atiq bin Aidz amarga kautaman akhlak lan sipat terpujine. Amarga iku, ora heran manawa kalangan Kurès menehake pangaji-aji wujud penghormatan kang dhuwur kanggo dhèwèké.

Bandha akèh ndadèkaké Khadijah tetep dagang. Nanging, Khadijah merlokake bantuwan saka wong liya. Amarga ora mungkin manawa dhèwèké kudu lunga nggawa barang dagangan tumuju Yaman ing mangsa atis lan Syam ing mangsa panas. Kaanan mau \bnjalari\b Khadijah golèk karyawan kang bisa njaga amanah kanggo bandha lan dagangane. Karyawane nrima upah lan pérangan sesuai karo kesepakatan. Kanthi modal kemampuan intelektual lan cemerlane pikiran kang dijurung kawruh dhasar babagan bisnis lan makarya sama, Khadijah bisa milih wong-wong sing bisa dijak bisnis. Saka iku, Khadilah bisa nuju sukses.

Nikah besut

Khadijah nikah karo Muhammad ing umur 40 taun. Banjur nglairaké anak mbarep nalika umur 43 taun (Laire Qasim ibnu Muhammad), disusul Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah (nalika umuré Khadijah 56 taun.[3]

Wafat besut

Khadijah séda ing umur 65 taun lan wektu iku Rasulullah umuré 50 taun. [4] Suwene 13 taun sawisé nembé rasulullah nikah karo 5 wanita Kurès, 4 wanita saka kabilah arab liya, sarta sijiné saka bani Israèl.

Cathetan suku besut

  1. www.shalihah.com, diaksés tanggal 17 Juli 2011.
  2. a b blog-indonesia.com Archived 2010-03-31 at the Wayback Machine., diaksés tanggal 17 Juli 2011.
  3. kini2u.com, diaksés tanggal 17 Juli 2011.
  4. cahayamuslimah.com, diaksés tanggal 17 Juli 2011.