Mukamad

pangarsa agama saka Arab saha pangadeg agama Islam
(Kaelih saka Rasulullah)

Muhamad (cara Jawa)[1] utawa Muhammad (cara Arab: محمد), (ing sawatara basa sinebut Mohammad, Mohammed, utawa Mahomet. Ing basa Arab, Muhammad iku tegesé wong kang patut pinuji) lahir ing njeron wong-wong jahiliyah kang nyembah brahala, seneng judi, mabuk-mabukan, nindhes, seneng goroh, lan ngremehake para wanita. Nabi Mukamad Saw misuwur minangka mudha kang nduweni watak welas asih, seneng tetulung, lan tansah ngendika jujur saengga diwenehi ajejuluk "Al Amin" kang tegese kang pinercaya.

Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Rukun Islam
Sahadat · Salat · Pasa
Jakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Kuran · Malaékat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Mukamad
Nabi & Rasul · Sakabat
Ahlul Bait
Kutha suci
Mekkah ·Madinah · Yérusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Éjrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitèktur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitèktur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Tèks & Ukum
Kuran ·Kadis · Sunah
Fiqih · Fatwa · Saréngat
Madahab
Sunni
Kanapi ·Kambali
Maliki ·Sapingi
Singah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Gapura Islam
Indeks perkara Islam
Muhammad, Rasulullah, tinulis ing lawang gerbang Masjid Nabawi, Madinah

Nabi Mukamad Saw ngrubah kapercayan bangsa Arab Kurès lan adat-adate dening ajaran Islam. Nabi Mukamad Saw yaiku nabi lan rasul pungkasan kang nggawa ajaran Islam kanggo kabeh manungsa ing donya. Nalika Nabi Mukamad Saw pinuju tahannus (ndewe lan ngibadah) ing Guwa Hira teka Malaekat Jibril kanggo menehi wahyu kang wiwitan Surat al-Alaq ayat 1-5.

Babagan kerasulan Nabi Mukamad Saw iki, dingendikakake dening Allah:

"Mukamad yaiku utusaning Allah lan wong-wong kang bareng marang dheweke watake atos marang wong-wong kafir, nanging padha melas asihi sapadha-padhane. Kowe ndeleng dheweke rukuk lan sujud nggoleki nugrahaning Allah lan Ridhane..."(QS al-Fath:29)

Dasanama

besut
  • Mukamad = kang patut pinuji.
  • Al Amin = kang bisa pinercaya.
  • Ash Shaadiq = kang bener
  • 'Ummi = ingkang boten saged maos saha nyerat
  • Hasyami = saking Bani Hasyim
  • Fathonah = kang pinter

Ètimologi

besut

"Muhammad" sajeroning basa Arab tegesé "kang pinuji". Muslim percaya yèn ajaran Islam kang diasta déning Mukamad wujud nyampurnani agama-agama kang diasta déning nabi-nabi sadurungé. Kaum Muslim ngaturi kanthi gelar Rasul Allāh (رسول الله), lan nambahaké kalimat Shalallaahu 'Alayhi Wasallam (صلى الله عليه و سلم, kang tegesé "muga-muga Allah maringi kabagjan lan kasalametan marang panjenegané"; kang kerep dicekak dadi "S.A.W" utawa "SAW"). Saliyané iku Kuran sajeroning surat As-Saff ayat 6 nyebut Mukamad kanthi jeneng "Ahmad" (أحمد), kang sajeroning basa Arab uga duwé makna "pinuji".

Riwayat

besut
Artikel utama: Mulud Mukamad

Para panulis sirah (biografi) Mukamad lumrahé sarujuk yèn Mukamad bin Abdullah iku lair ing Taun Gajah, yaiku taun 570 Masèhi.Diarani taun gajah kèrana nalika Mukamad lair iku ana kedadian yèn ka'bah arèp di ancurke karo tèntara gajah séng di pimpin karo rajané yaiku ratu Abrahah, nanging kèdadian kui ora sida amèrga gusti Allah ngutus manuk séng jènèngè Ababil supaya mudun saka langit karo gawa watu kèrikil séng di jikuk saka nèraka supayané dibalangké maréng tèntara gajah mau. Mukamad miyos ing kutha Mekah, sisih kidul Jazirah Arab. Nalika iku, Arab isih kalebu panggonan kang durung maju, adoh saka punjer niaga, seni, utama ngèlmu. Ramané, Abdullah[2], tilar donya ing marganing niaga nalika ing Yatsrib kamangka Mukamad isih anèng sajeroning kandhungan. Ingkang rama marisaké unta lima, domba, lan batur tukon wadon kang jenengé Ummu Aiman kang samengko nggulawentah Nabi.[3]

Ing umur enem taun, ibuné - Aminah binti Wahab - ngajak menyang Yatsrib (Madinah) tilik sadulur karo nyekar ing saréyan ingkang rama. Nalika pas mulih, ingkang ibu dhawah gerah. Sawetara dina sabanjuré, Aminah tilar donya ing Abwa' kang panggonané ora adoh saka Yatsrib. Aminah dikubur ing kana.[4] Sawisé ditinggal ibu, Mukamad dijaga simbah, Abdul Muththalib.

Silsilah

besut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qushay
(lair 400)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Abd al-'Uzza
 
 
 
 
 
 
 
 
'Abd al-Manâf
(lair 430)
 
 
 
 
 
 
 
Abd al-Dâr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asad
 
 
 
Muththalib
 
 
Hâsyim
(lair 464)
 
 
 
Nawfal
 
 
 
'Abd al-Syams
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khuwailid
 
 
 
 
 
 
 
 
'Abd al-Muththalib
(lair 497)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Awwam
 
Khadijah
 
Hamzah
 
 
Abdullah
(lair 545)
 
 
 
Abu Thalib
 
 
Abbas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zubair
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHAMMAD saw
(lair 570)
 
Ali
(lair 599)
 
Aqil
 
Ja'far
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatimah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muslim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al-Hasan
(lair 625)
 
 
 
 
 
 
al-Husain
(lair 626)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rujukan

besut
  1. Poerwadarminta, W.J.S (1939). Bausastra Jawa (ing basa Jawa). Batavia: J.B. Wolters. kc. 302–325. 1. mékrad: (A) kn. munggah swarga saragané; [x]-an: riyaya mékradé K.N. Mukamad. 2. Mulud: kn. 1 dina wiyosan lan sédané K.N. Mukamad
  2. Abdullah bin Abdul-Muththalib bin Hâsyim bin 'Abd al-Manâf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b.
  3. Subhani, Ja'far. Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW. Jakarta: Penerbit Lentera, 2002. ISBN 979-8880-13-7
  4. Lings, Martin. Muhammad: Kisah Hidup Nabi berdasarkan Sumber Klasik. Jakarta: Penerbit Serambi, 2002. ISBN 979-3335-16-5

Deleng uga

besut

Pranala njaba

besut