Sujud inggih punika salah setunggilipun obahan manembah dhumateng Pangèran ingkang Maha Kuwaos, mliginipun wonten ing salebeting ngibadah salat (wangun ngibadah kanggé panganut Islam). Sujud gadhah kathah sanget makna lan hakékat.

Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Rukun Islam
Sahadat · Salat · Pasa
Jakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Kuran · Malaékat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Mukamad
Nabi & Rasul · Sakabat
Ahlul Bait
Kutha suci
Mekkah ·Madinah · Yérusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Éjrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitèktur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitèktur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Tèks & Ukum
Kuran ·Kadis · Sunah
Fiqih · Fatwa · Saréngat
Madahab
Sunni
Kanapi ·Kambali
Maliki ·Sapingi
Singah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Gapura Islam
Indeks perkara Islam

Wonten pitu anggota awak ingkang kedah dipuntempelaken dhateng bumi nalika sujud, inggih punika:

 • bathuk (lan dipunsunnahaken kanthi nempelaken irung)
 • tapak tangan kalih
 • dhengkul kalih-kalihipun
 • driji suku

Sujud punika wigati sanget ing salebeting salat. Tiyang ingkang boten leres sujudipun, boten bakal sah shalatipun.

Syarat lan rukun sujud

besut

Nalika badhé ngayahi ngibadah sujud dhumateng Allah, sarat-sarat lan rukun-rukun sujud punika kedah dipunugemi lan dipunayahi supados katampi déning Allah.

Sarat-sarat sujud inggih punika:

 • Suci saking hadas alit lan hadas ageng
 • Suci saking najis
 • Sujud kanthi madhep kéblat
 • Nutup aurat

Rukun-rukaun sujud inggih punika:

 • Niat sujud
 • Takbir(kanthi maos Allahu Akbar)
 • Sujud (sepindhah, kajawi sujud wonten ing salat fardhu lan sujud sahwi)
 • Wungu saking sujud
 • Salam
 • Tartib

Jinis sujud

besut
 • Sujud salat fardhu (Subuh, Duhur, Asar, Magrib saha Isya)
 • Sujud Sahwi, minangka sujud ingkang dipunlaksanakaken manawi wonten salah satunggilipun rukun salat ingkang kantun.
 • Sujud Tilawah, inggih punika sujud ingkang dipunlaksanakaken nalika maos utawi mireng ayat-ayat Kuran ingkang kalebet kempalan ayat-ayat sajadah.
 • Sujud syukur, inggih punika sujud ingkang dipunlaksanakaken kanggé ngaturaken rasa bingah lan syukur dhumateng kanugrahan saking Allah ingkang Maha Kuwaos.

Mangga pirsani

besut

Pranala njawi

besut