Abdul Muththalib

Abdhul Muththalib utawa Syaibah bin Hâsyim ugi karan 'Abd al-Muththalib (lair 497578) inggih punika simbahipun Muhammad ingkang sampun gulawentah rikala Kanjeng Nabi taksih alit sasampunipun dipuntilar ibunipun, Siti Aminah.Panjenenganipun ugi misuwur dados pamimpin kaum Kurès, naté kepanggihan kalih panjenenganipun bertemu Abrahah, salah satunggalipun paguasa saking Yaman minangka anggadai angen-angen ngerusak Ka'bah

Silsilah Kulawarga besut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Abd al-Manâf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muththalib
 
 
 
Hâsyim
 
 
 
'Abd asy-Syams
 
 
 
Naufal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asad
 
 
 
'Abd al-Muththalib
(lair 497)
 
 
 
Abu Saifi
 
 
 
Nadla bin Hâsyim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]

Cathetan suku besut

  1. AL-A'ZAMI, M.M.; Sajarah Teks Al-Qur'an: dari Wahyu sampai Kompilasi. Jakarta: Gema Insani, 2005. ISBN 979-561-937-3