Swarga iku sebutan ing sawatara agama kanggo panggonan ing alam sawisé matining manungsa. Tembung "Swarga" kapundhut saka basa Sansekerta "Svarga".