Prajanjian Anyar

Prajanjian Anyar (Basa Indonésia: Perjanjian Baru), iku péranganing Alkitab Kristen sing tinulis sawisé kelairan Gusti Yesus. Kitab Prajanjian Anyar kabèh ditulis nganggo basa Yunani. Tembung "Prejanjèan Anyar" iku dijarwakaké saka basa Latin, Novum Testamentum, sing jarwan saka Basa Yunani: ΗΚαινη Διαθηκη, I Keni Diathiki. Isiné kasusun saka Injil lan layang-layang. Sabagéyan gedhé ya layang-layangé Paulus marang para umat jemuwah.

 1. Injil Matius
 2. Injil Markus
 3. Injil Lukas
 4. Injil Yohanes
 5. Para Rasul
 6. Layang Paulus Roma
 7. I Korintus
 8. II Korintus
 9. Layang Paulus Galatia
 10. Layang Paulus Efesus
 11. Layang Paulus Filipi
 12. Layang Paulus Kolose
 13. I Tesalonika
 14. II Tesalonika
 15. I Timotius
 16. II Timotius
 17. Kitab Titus
 18. Layang Paulus marang Filemon
 19. Layang Ibrani
 20. Layang Yakobus
 21. I Petrus
 22. II Petrus
 23. I Yohanes
 24. II Yohanes
 25. III Yohanes
 26. Layang Yudas
 27. Kitab Wahyu

Réferènsi

besut

Pranala njaba

besut