Injil Yohanes, iku kitab Injil sing kaping papat. Injil iki béda dhéwé karo telung Injil liyané sing padha-padha diarani Injil sinoptis (ringkesan carita). Injil Yohanes sipaté ora sinoptis nanging falsafi. Gusti Yesus dipadhaaké karo "Sabdaning Gusti sing wis dadi daging".

Injil Yohanes bab 1 ayat 1-5
Injil Yohanes bab 3 ayat 16