Layang Paulus Galatia

Layang Paulus Galatia, iku pakumpulané layang rasul Paulus marang para jumuwah ing tlatah Galatia, panggonané bangsa Keltik ing Anatolia (saiki Turki). Kitab iki péranganing Prajanjian Anyar.