Kitab Para Rasul iku, terusané kitab Injil Lukas. Ing kitab iki, sajarahé para rasul utawa siswané Gusti Yesus dicaritakaké. Kitab Pra Rasul iki uga isih kagolong kitab Injil.

Kitab iki uga katulis déning Santo Lukas ing sakiwa-tengené taun 120 Masehi.

Pamiwitané kitab iki yaiku Mikrading Gusti Yesus ing swarga. Banjur ana carita bab Pantékosta lan prakara jemuwah Kristen sing awal.