Kitab Wahyu

Kitab Wahyu (Pamedaran) iku kitab pungkasan Prajanjian Anyar. Ing kitab iki dicaritakaké wangsité Santo Yohanes nalika ana ing pulo Patmos, Yunani.

Santo Yohanes ing Patmos

Wangsité iku wujudé wahyu lan isiné ramalan ing mangsa ngarep, mangsa yèn Iblis wis dikalahaké déning Allah.