Kitab Titus

Kitab Layang Paulus marang Titus iku isiné layang kang ditujokaké marang siji wong non-Yahudi kang mlebu agama Kristen. Banjur dhèwèké dadi kanca lan asistèn Paulus.

Layang iki ditujokaké marang Titus kang kala iku ana ing Kreta amarga ditinggal déning Paulus kanggo ngurusi jemuwah ing kana.