Jabang bayi

Jabang bayi inggih punika panyebutan calon bayi ingkang taksih wonten gua garba ingkang ibu.