Jean Baudrillard

Jean Baudrillard (Reims, 20 Juni 1929Paris, 6 Maret 2007) inggih punika satunggaling nimpuna téyori kabudayan, filsuf, komèntator pulitik, sosiolog lan fotografer asal Perancis. Karya Baudrillard asring kagayutaken kaliyan pascamodernisme lan pascastrukturialisme. Piyambakipun minangka satunggaling teoritisi sosial pasca-struktural paling wigati. Wonten lingkup tartamtu dekade 1980-an, Baudrillard dipunkenal minangka McLuhan énggal utawi teoritisi kondhang bab média lan masarakat wonten éra ingkang dipunsebut ugi posmodern. Teorinipun babagan masarakat posmodern dhedhasar asumsi utama bilih média, simulasi, lan punapa ingkang dipunsebut ‘cyberblitz’ sampun nindakaken konstitusi babagan pengalaman énggal, tahapan sajarah lan tipe masarakat ingkang énggal. Baudrillard miyos wonten ing kulawarga miskin ing Reims tanggal 20 Juni 1929.[1] Piyambakipun nyinaoni basa Jerman ing Universitas Sorbonne ing Paris lan ngajar basa Jerman ing sawijining lycée (1958-1966). Piyambakipun ugi naté dados penerjemah lan nglajengaken studinipun ing babagan filsafat lan sosiologi. Wonten ing taun 1966 piyambakipun mungkasaken tèsis Ph.D-nipun Le Système des objets ("Sistem Objek-objek") ing ngandhap arahan Henri Lefebvre. SAking taun 1966 dumugi taun 1972 piyambakipun nyambut damel minangka Asisten Profesor lan Profesor.[2] Wonten ing taun 1972 piyambakipun mungkasaken habilitasinipun L'Autre par lui-même lan wiwit ngajar sosiologi ing Université de Paris-X Nanterre minangka profesor.

Jean Baudrillard (2004)

Wonten ing penilaian Andreas Ehrencrona, tulisan-tulisan Jean Baudrillard ngémutaken tiyang dhateng puisi tinimbang teks-teks filosofis limrahipun. Miturut piyambakipun Baudrillardterusterusan dolanan tembung lan damel metafor-metafor alasan saking astronomi lan nggodha pamaos kanggé langkung konsèntrasi wonten ing basanipun tinimbang pamanggih-pamanggihipun.” Gayanipun nyerat katingla maringi ilustrasi tésisipun bilih kula lan panjenengan saweg nilaraken ‘realitas’ lan saweg lumampah mlebet punapa ingkang dipunwastani ‘hyperreality’; sawijining papan ing pundi kita saged ndhelik saking ilusi ingkang damel ajrih. Pondasi filsafat Baudrillard inggih punika kritisisme tumrap pamikiran tradhisional lan ilmiah ingkang miturut pamanggihipun sampun nggantos realitas kaliyan ilusi bab kasunyatan.[3]

Hasil Karya

besut
 • Review of Understanding Media (L'Homme et la Société, Nr. 5, 1967) [RUM]
 • Le Système des objets (Paris: Gallimard, 1968); hal. 255-83 dipunterjemahaken minangka The System of Objects déning Jacques Mourrain, dalam Mark Poster, ed., Jean Baudrillard: Selected Writings (Stanford: 1988) hal.10-29.
 • La Société de consommation: ses mythes, ses structures (Paris: Gallimard, 1970); hal. 17-26 dipunterjemahaken minangka Consumer Society, ing Poster, 29-57 [CS]; hal. 174-85 dipunterjemahaken déning Paul Foss minangka Pop—An Art of Consumption," Paul Taylor, ed., Post-Pop Art (Cambridge: MIT, 1989) 33-44 [PAC]
 • For A Critique of the Political Economy of the Sign (St. Louis: Telos, 1972, 1981) Pent. Charles Levin. [CPES]
 • The Mirror of Production (St Louis: Telos, 1973,1975) pent. Mark Poster..
 • L'Echange symbolique et la mort (Paris: Gallimard, 1976); hal. 19-29 dipunterjemahaken dados Symbolic Exchange and Death, ing Poster, 119-149.
 • When Bataille Attacked the Metaphysical Principle of Economy, pent. David James Miller, Canadian Journal of Political and Social Theory 11:3 (1976, 1987) 57-62.
 • The Beaubourg-Effect: Implosion and Deterrence, October 20 (Spring 1982) 3-13; pent. Rosalind Krauss and Annette Michelson; aslinipun terbit taun 1977.
 • Forget Foucault (NY: Semiotext(e), 1977,1987). [FF]
 • In the Shadow of Silent Majorities or, The End of the Social and Other Essays (NY: Semiotext(e), 1978, 1983) pent. Paul Foss, John Johnston, lan Paul Patton. [SSM].
 • De la séduction (Paris: Éditions Galilée, 1979); hal. 75-92, 107-15, 241-3 dipunterjemahaken dados On Seduction, Poster, 149-65.
 • Simulations (NY: Semiotext(e), 1981, 1983) pente. Paul Foss, Paul Patton, dan Philip Beitchman. [SIM]
 • Beyond the Unconscious: The Symbolic, Discourse 3 (1981) 60-87; pent. Lee Hildreth.
 • Fatality or Reverse Imminence: Beyond the Uncertainty Principle, Social Research 49:2 (Summer 1982) 272-293; pent. Pamela Park.
 • Fatal Strategies (London: Pluto, 1983, 1990) pent. Philip Beitchman and W. G. J. Niesluchowski; ed. Jim Fleming. [FS]
 • Please Follow Me with Sophie Calle (Seattle: Bay Press, 1983, 1988).
 • What Are You Doing After the Orgy?, Artforum (October 1983) 42-6.
 • The Ecstasy of Communication, pent. John Johnston dalam Hal Foster, ed., The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture (Port Townsend, WA: Bay Press, 1983) 126-134. [EC].
 • Intellectuals Commitment and Political Power, Wawancara kaliyan Maria Shevtsova, Thesis Eleven 10/11 (1984/85) 166-73.
 • L'an 2000 ne passera pas, Traverses 33/34 (1985) 8-16; pent. Nai-Fei Ding and Kuan-Hsing Chen dados The Year 2000 Has Already Happened dalam Arthur and Marilouise Kroker, eds., Body Invaders: Panic Sex In America (NY: St. Martin's, 1987) 35-44.
 • America (NY: Verso, 1986, 1988) pent. Chris Turner.
 • L'autre par lui-même (Paris: Éditions Galilée, 1987); pent. Bernard dan Caroline Schutze menjadi The Ecstasy of Communication (NY: Semiotext(e), 1988).
 • Beyond the Vanishing Point of Art," dipunterjemahaken Paul Foss ing Paul Taylor, ed., Post-Pop Art (Cambridge: MIT, 1987, 1989)
 • Forget Baudrillard, Interview dengan Sylvere Lotringer, dalam Forget Foucoult (1987).
 • Cool Memories (NY:Verso, 1987, 1990) pent. Chris Turner.
 • The Evil Demon of Images (Annandale, Australia: Power Institute Publications, 1987).
 • Modernity, pent. Miller, CJPST 11:3 (1987) 63-72.
 • Softly, Softly, pent. Malcolm Imrie, New Statesman 113:2919 (6 March 1987) 44.
 • A Perverse Logic and Drugs as Exorcism, Unesco Courier (July 1987) 7-9.
 • Hunting Nazis and Losing Reality, New Statesman 115:2969 (19 Feb 1988) 16-17.
 • The Anorexic Ruins, pent. David Antal, ing Dietmar Kampar dan Christof Wulf, eds., Looking Back on the End of the World (NY: Semiotext(e), 1989) 29-48.
 • L’Illusion de la fin (Galilee:Paris, 1992),
 • Vivisecting the 90s, wawancara kaliyan Caroline Bayard dan Graham Knight (Research in Semiotic Inquiry/Recherches semiotiques, Volume 16, No. 1-2, Spring 1996). [VV]
 • La conjuration des imbeciles (Liberation, May 7, 1997).
 • À l'ombre du millénaire ou Le suspens de l'an 2000. L'ombre du zèbre. (Paris: Sens & Tonka, 1998).

Cathetan suku

besut