Kaca (nominal) nduwé teges sing séjé-séjé:

  1. lempiran buku
  2. cermin, nggoné wong ngilo
  3. conto, tuladha
  4. barang atos lan bening sing digawé dadi gelas, jendhéla lan sabanjuré. Digawé saka bahan dhasar silikon dhioksidha (SiO2), sing miturut kimia padha karo kwarts. Lumrahé digawé saka wedhi. Suhu temperatur lèlèhé iku 2000 drajat Celsius.