Kakawin Hariwangsa

ÇÇKakawin Hariwangśa punika satunggaling kakawin ing basa Jawi Kina. Kakawin puniki nyariyosaken bab Kresna ingkang dados titisanipun Déwa Wisnu nalika badhé dhaup kaliyan Rukmini saking Kundina putri saking Bhismaka. Kakawin punika dipunanggit kaliyan Mpu Panuluh. Nalika kediri dipunparentah déning Jayabaya(1135-1137). Wosipun serat punika wonten 16.374 sloka.

Sumber besut

  • Kodhe basa ora trep. R. Ng. Poerbatjaraka. 1952. Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.