Kalangwan iku sawijining buku kang isi ulasan ngenani Sastra Jawa, mligi Sastra Jawa Kuna lan Sastra Jawa Tengahan. Buku iki ditulis déning P.J. Zoetmulder taun 1974 ing basa Inggris. Terjemahan basa Indonesia kababar ing taun 1983 déning Dick Hartoko.

Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang
PanganggitP.J. Zoetmulder
Sesirah asliKalangwan: a survey of old Javanese literature
PamertalDick Hartoko
BasaBasa Indonésia
PangecapanKoninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde
Kala babar
1974

Penerbit besut

Katrangan besut

Sacara barès, Kalangwan tegesé kaéndahan. Tembung iki asal saka langö kang tegesé éndah. Tembung iki dijupuk P.J. Zoetmulder minangka judhul bukuné. Jangkepé, buku iki mawa irah-irahan "Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang."

Buku iki isi kajian, ulasan, lan wedharan ringkes ngenani kitab-kitab lawas abasa Kawi. Ora kabèh karya ing jaman Jawa Kuna dibahas. Sawetara kitab kang dianggep ora ngebaki rasa kalangwan-é ora dilebokaké utawa dibahas jero. Jangkauan wektuné antara jaman Mataram nganti Majapait.

Akèh-akèhé kitab kang dibahas ing buku iki awujud gancaran lan geguritan sajeroning kaidah kakawin. Buku iki satréraman uga ngrembug bab sastra kidung kang ditengarai muncul ing pungkasan éra Majapait.

Pranala njaba besut