Kali Hasbani

Hasbani iku sawijining kali ing Libanon kang nyawiji karo Kali Banias banjur dadi Kali Yordan. Kali iki mili saka sumber banyu Wazzani ing sikiling Gunung Hermon. Ana pérangan cilik kali iki kang dumunung ing sisih lor Israèl.

Lokasi Kali Hasbani
Kali Hasbani

Kali Hasbani ing basa Arab ditulis الحاصباني‎, lain ing basa Ibrani diarani Nakhal Senir utawa Nachal Snir lan ditulis שניר.