Katamso Darmokusumo

Katamso Darmokusumo (lair ing Sragen, Jawa Tengah, 5 Februari 1923 – séda ing Yogyakarta, 1 Oktober 1965 nalika yuswanipun 42 taun) inggih punika salah setunggaling pahlawan Révolusi Indonésia. Katamso kalebet paraga ingkang kapundhut wonten ing prastawa Gerakan 30 September. Piyambakipun dipunsarekaken wonten ing Taman Makam Pahlawan Kusuma Nagara, Yogyakarta.

Pasareanipun Darmokusumo