Kebon yaiku panggonan kanggo nandur wit-witan kang nduwé kasil kaya ta woh-wohan lan janganan.