Janganan

Janganan utawa sayuran iku jeneng tetuwuhan utawa pérangan-pérangané sing dipangan manungsa nanging ora kagolong kategori woh-wohan, kekacang, herba, rempah utawa wijèn. Tembung sayuran iku luwih umum dienggo ing basa Melayu.

Sayur-sayuran.