Kendhi punika pirantos tradhisional kanggé ngunjuk ingkang dipundamel saking siti lempung. Pirantos kanggé ngunjuk sanésipun punika kathah werninipun, kados ta cèrèt, téko, gelas, kaliyan tuwung. Kala rumiyin kendhi minangka ngunjuk, nanging samenika sampun awis wargi ingkang ngginakaken kendhi. Jaman samenika wargi langkung milih unjukan ingkang sampun dipunkemas wonten ing gendul, amargi dipunanggep langkung praktis tinimbang masak toya piyambak.

Kendhi polos

Kendhi wujudipun warni-warni, wonten ingkang gadhah jangga panjang, wonten ugi ingkang wujudipun ageng, lan dipunwuwuhi lekuk-lekuk minangka rerenggan.[1]

Gladri besut

Cathetan suku besut