Khulafaur Rasyidin

Khulafaur Rasyidin (Arab: الخلفاء الراشدون‎‎) utawa Khalifah Ar-Rasyidin iku khalifah (pamimpin) papat sing pisanan ana ing agama Islam sapungkuré Muhammad séda. Sing kalebu Khulafaur Rasyidin ya iku Abu Bakar, Umar bin Khattab, lan Ali bin Abi Thalib.