Bab Yoel ora akèh katrangan sing ana, dadi ora dimangertèni kapan olèhé sugeng.

Katonané Yoel saka Yudea, amarga mesthi diutus kutbah marang bangsa iki. Banjur Yoel uga kerep nyebut-nyebut Yudea lan Yerusalem (Yoel: 1:14, 2:1, 15, 32; 3:1, 12, 17, 20, 21).

Katonané buku iki katulis ing antaraning abad kaping 5 SM lan abad kaping 4 SM, mangsa kakuwasaning karaton Pèrsi. Nabi Yoel nyritakaké prakara tekané blalang sing ngrusak kabèh tuwuhan lan mangsa panas sing dahsat banget ing Palestina.