Konflik asalé saka basa Latin configere kang tegesé silih gebuk. Sacara sosiologis, konflik ditegesaké minangka siji prosès sosial antarané loro utawa luwih wong (bisa uga golongan) ing ngendi salah siji pihak ngupaya nyingkiraké pihak liyané kanthi ngancuraké utawa nggawé supaya ora nduwé daya.

Konflik bias dumadi jalaran bédaning ciri-ciri kang digawa individu ing siji interaksi. Bebédan-bebédan mau ing antarané nyangkut ciri fisik, kepinteran, pengetauan, adat istiadat, kayakinan, lan liya-liyané. Kanthi digawané ciri-ciri individual ing interaksi sosial, konflik wujud situasi kang wajar ing saben masarakat lan ora ana siji waé masarakat kang ora naté ngalami konflik antar anggotané utawa karo golongan masarakat liyané, konflik mung bakal ilang bebarengan karo ilangé masarakat iku dhéwé.

Konflik tetentangan karo integrasi. Konflik lan integrasi lumaku minangka siji siklus ing masarakat. Konflik kang kakontrol bakal ngasilaké integrasi. Kosok balèné, integrasi kang ora sampurna bisa nyiptakaké konflik.

Pirsanana uga besut