Krupuk Tengiri

Krupuk Tengiri inggih punika salah satunggaling dhaharan khas Indonésia, mliginipun ing laladan Jepara.

Kalurahan Pengkol ing Kabupatèn Jepara dados séntra ingkang damel krupuk punika. Bahan baku utamanipun inggih punika Tengiri ingkang wonten ing seganten Jepara lan dipuncampur kaliyan glepung tapioka.[1]

Bahan kanggé Damel Krupuk TengiriBesut

Bahan kanggé damel Krupuk Tengiri inggih punika:

Cara Damel Krupuk TengiriBesut

Ingkang badhé damel Krupuk Tengiri punika gadhah cara inggih punika:

  • Iwak Tengiri ingkang taksih seger, dipunkumbah ngantos resik
  • Daging Tengiri ingkang sampun boten wonten ri dipuntumbuk ngantos alus, dipunparingi gendhis, soda kue, kaliyan uyah. Lajeng iwak lan bumbu punika dipunurap ngantos rata
  • Ndog dipunkocok lan dipuncampurkaken ing adonan iwak lan bumbu wau. Dipuncampur ngantos waradin.
  • Glepung Arèn dipunlebetaken , nembé dipunuleni ngantos kalis
  • Nembé adonan dipungiling lan dipuniris ngantos1cm.
  • Lajeng punika saged dipungorèng ngantos dados bunder bunder.[2]

Cathe:tan SukuBesut

  1. iklanbaliku.com(dipuntingali tanggal 25 Agustus 2011)
  2. www.indonesiaindonesia.com(dipuntingali tangal 25 Agustus 2011)