Kudhung

Kudhung utawa kerudung ing jaman sapunika sampun kathah diremeni tiyang. Boten ningali sepuh nomipun ingkang ngginakaken. Jaman ingkang sangsaya maju punika dipunkebaki tiyang pengagem kudhung ingkang kerep dipunarani jilbaber (basa gaul).

Wong wadon kang ngenakaké kudhung ing Alanya, Turki.