Lambang Mangkunagaran

Lambang Kadipatèn Mangkunagaran awujud tutup sirah, srengéngé lan ing arepé tulisan "MN" ing aksara Latin. Banjur ing sisih kiwa ana rerèntèngan kapuk lan ing sisih tengené ana rerèntèngan pari. Rong rerèntèngan iki dadi siji kagandhèng déning pita warna abang-putih ing ngisor. Banjur ing tengahé ana jemparing lan gandhéwané.

Lambang Mangkunagaran

Kupluk iki nglambangaké praja Mangkunagara. Banjur srengéngé lan sunaré bokmanawa nglambangaké pangarepan. Tulisan "MN" iku cekakan saka "Mangkunagara". Banjur kapuk lan pari iki nglambangaké karaharjan. Pita warna abang putih iki nglambangaké kasucèn lan kawanèn. Jemparing lan gandhéwa iki nglambangaké rasa kasatriyan.

Sesanti Mangkunagaran iku "Mulat sarira angrasa wani, rumangsa mèlu andarbèni."

Uga delengen besut