Lingkungan urip

Lingkungan hidup ya iku kesatuan panggonan karo sakabehing prakara, daya lan makluk kang urip, ya iku manungsa lan apa kang dilakokake kanggo mempengaruhi kelangsungan panguripan lan kasajahteraan manungsa sarta makluk kang urip liyané.[1] Undang-undang iku duwé ancas ya iku kanggo ningkatake kualitas urip, ncegah rusaking alas, lan awèh hukuman kanggo sapa waé kang gawé rusaking lingkungan.[2] Lingkungan kapérang dadi telu komponèn kang ambangun, ya iku biotik (manungsa, kéwan, lan tuwuhan), abiotik (banyu, lemah, lan angin), lan sosial (sosial, ékonomi, budaya, lan keséhatan masarakat).[3]

Lingkungan hidup

Komponèn lingkungan hidup iku ana dua jinis, ya iku komponèn biotik lan komponèn abiotik. komponèn biotik ya iku makluk hidup kang meliputi kéwan, tumbuhan lan manungsa. Komponèn abiotik ya iku benda ora urip (banyu, tanah, watu, udara lan cahyo srengéngé. Kabèh komponèn kang ana ning lingkungan hidup minangka satu kesatuan kang ora bisa misahke lan mbentuk sistem panguripan kang karan ékosistem. Antarane komunitas lan lingkungan mesti dadi interaksi. Interaksi iki ndadèkaké kesatuan ékologi kang karan ékosistem. Ekosistem minangka suatu kesatuan fungsional antarané komponèn biotik lan komponèn abiotik.

Cathetan sikilBesut

  1. Undang-Undang No. 23 taun 1977
  2. www.UNEP.org Environment (kaundhuh tanggal 14 Juli 2011)
  3. Situs Resmi Kementrian Lingkungan Hidup RI Lingkungan Hidup (kaundhuh tanggal 14 Juli 2011)