Prabu Mandrapati inggih punika satriya wonten ing nagari Mandaraka. Prabu Mandrapati patutan Narasoma lan Déwi Madrim.