Mangaka (漫画家) inggih punika istilah Basa Jepang kanggé tiyang ingkang nggambar manga [1]. Mangaka gadhah padanan teges kaliyan komikus. Nalika taun 2006, kinten-kinten wonten 3000 mangaka profésional ingkang nyambut damel wonten ing Jepang [2].

Gōshō Aoyama, satunggaling mangaka

Pratélan Manga-ka besut

Nama-nama ing alfabet ngginakaken susunan Barat (nama ngajeng saderengipun nama kulawarga); déné nama-nama wonten ing kanji dipunsusun miturut susunan Jepang (nama kulawarga sadèrèngipun nama ngajeng). Kathah nama-nama ingkang wonten ing pratélan ngandhap punika ingkang kalebet sesinglon.

A besut

B besut

C besut

D besut

E besut

F besut

G besut

H besut

I besut

J besut

K besut

L besut

M besut

N besut

O besut

P besut

R besut

S besut

T besut

U besut

W besut

Y besut

Cathetan suku besut

  1. Mangaka Jepang, (dipunakses tanggal 24 Fèbruari 2013)
  2. Mangaka, (dipunakses tanggal 24 Fèbruari 2013)