Mangaka

Mangaka (漫画家) inggih punika istilah Basa Jepang kanggé tiyang ingkang nggambar manga [1]. Mangaka gadhah padanan teges kaliyan komikus. Nalika taun 2006, kinten-kinten wonten 3000 mangaka profésional ingkang nyambut damel wonten ing Jepang [2].

Gōshō Aoyama, satunggaling mangaka

Pratélan Manga-kaBesut

Nama-nama ing alfabet ngginakaken susunan Barat (nama ngajeng saderengipun nama kulawarga); déné nama-nama wonten ing kanji dipunsusun miturut susunan Jepang (nama kulawarga sadèrèngipun nama ngajeng). Kathah nama-nama ingkang wonten ing pratélan ngandhap punika ingkang kalebet sesinglon.

ABesut

BBesut

CBesut

DBesut

EBesut

FBesut

GBesut

HBesut

IBesut

JBesut

KBesut

LBesut

MBesut

NBesut

OBesut

PBesut

RBesut

SBesut

TBesut

UBesut

WBesut

YBesut

Cathetan sukuBesut

  1. Mangaka Jepang, (dipunakses tanggal 24 Fèbruari 2013)
  2. Mangaka, (dipunakses tanggal 24 Fèbruari 2013)