Matèri

Matèri iku saben objèk utawa bahan kang mbutuhaké ruwang, kang gunggungé diukur déning siji sipat kang karan massa.[1] Lumrahé matèri bisa uga didhèfinisikaké minangka siji barang kang duwé massa lan manggoni volume[2].

Molekul DNA minangka conto matèri kang kasusun saka atom lan molekul.

Matèri kasusun saka molekul-molekul, lan molekul uga kasusun saka atom-atom[3]. Matèri lumrahé bisa ditemoni sajeroning papat fase kang béda, ya iku padhet, cuwèran, gas, lan plasma (wujud dat). Sanajan mangkono, ana uga fase matèri kang liya, kaya déné kondhènsat Bose-Einstein.

ReférènsiBesut

  1. Petrucci, R.H. (1987). Kimia Dasar. Prinsip dan Terapan Modern. diterjemahkan olèh S. Achmadi (édhisi ka-Edisi kaping 4, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
  2. Mongillo, John, (2007), Nanotechnology 101, Greenwood Publishing Group, ISBN 978-0-313-33880-9.
  3. Davies, Paul, (1992), The new physics, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-43831-5.