Volume utawi ingkang dipunsebat ugi kapasitas inggih punika pangitung sepinten kathahipun ruang ingkang saged dipunpanggéni wonten ing salah satunggalipun objèk. Objèk punika saged awujud barang ingkang wujudipun rata ugi ingkang boten rata. Barang ingkang wujudipun rata kados ta kubus, balok, silinder, limas, lan kerucut. Barang ingkang boten rata kados sélo ingkang wonten ing lèpèn utawi wonten ing margi. Volume saged dipun-ginakaken kanggé nemtokaken massa jinis salah satunggalipun barang.