Metafora minangka salah sawijining majas ing jurusan basa Indonesia, lan uga basa - basa liyanè. Majas iki minangka eksprèsi ora langsung migunakaké perbandingan analogi. Kaya majazi ing tembung lan makna (logika) bab, makna sing ana ing metafora yaiku ukiran kapindho makna asliné tegese ora nggunakaké tembung ing pangertèn sing nyata, nanging minangka tokoh wicara sing adhedhasar kesetaraan lan perbandingan.

Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) me · ta• fo · ra / metaphors / wis ditetepaké minangka "nggunakaké tembung utawa kelompok tembung ora kanggo langkung bebener, nanging minangka konsèp adhedhasar padha utawa mbandingaké.[1], kaya ta penyangga ukara "Pemuda punika penyangga negara". Metafora minangka gaya (gaya basa) sing nggawé barang kang ora katon utawa abstrak dadi konkrit utawa nyata.

  1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Unduh=13 Januari 2014. me·ta·fo·ra.