Codex Sinaiticus: Béda antara owahan

15 bèt wis dibusak ,  4 taun kepungkur
→‎top: éjaan, replaced: dipun → dipun (15)
(→‎top: éjaan, replaced: bagéyan → pérangan (3), sebagéyan → sapérangan)
(→‎top: éjaan, replaced: dipun → dipun (15))
{{artikel ing krama}}
'''''Codex Sinaiticus''''' (dipun simpendipunsimpen ing [[London]], [[British Library]], Add. 43725; Gregory-Aland no. '''א''' (Aleph) utawi '''01''') punika satunggiling [[naskah]] manuskrip jangkep [[Prajanjian Anyar|Prajanjian Ènggal]] ingkang asalipun saking [[abad kaping-4]]. Naskah punika dipun seratdipunserat migunakaken huruf kapital Yunani (''[[uncial]]''). Sasanèsipun kitab Prajanjian Ènggal, naskah punika ugi ngamot pérangan ageng ''[[Septuaginta]]''. Sesarengan kaliyan ''[[Codex Vaticanus]]'', ''Codex Sinaiticus'' punika salah satunggil naskah Prajanjian Ènggal paling wigatos lan ugi ''Septuaginta'' mawi [[basa Yunani]] salebetipun ngrunut sajarah tèkstualipun.<ref>Metzger, Bruce M.; Ehrman, Bart D. (2005), ''The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration''. New York, Oxford: Oxford University Press, p. 62.</ref>
 
[[Gambar:Codex sinaticus.jpg|thumb|right|Satunggiling pérangan ''Codex Sinaiticus'', isi kitab [[Ester]] 2:3-8.]]
''Codex Sinaiticus'' dipunpanggihaken déning [[Constantin von Tischendorf]] nalika lelampahanipun ingkang kaping tiga nuju [[Biara Santa Katarina, Gunung Sinai|Biara Santa Katarina]], ing [[Gunung Sinai]], [[Mesir]], [[1859]]. Lelampahanipun ingkang sepisanan lan kaping kalih, ngasilaken pamanggihan cuwilan-cuwilan naskah saking [[Prajanjian Lawas]], sapérangan ing antawisipun asalipun saking ''tempat sampah''. Tsar [[Alexander II saking Rusia|Alexander II]] saking [[Rusia]] lajeng mréntah panjenenganipun kanggé pados naskah-naskah sanès, ingkang dipunpitadosi tasih saged dipunpanggihaken ing biara Sinai punika.
 
Cariyos kepripun Von Tischendorf manggihaken naskah manuskrip punika, ingkang ngandhut sapérangan ageng kitab Prajanjian Lawas lan sadaya kitab Prajanjian Énggal, mèmper kaliyan cariyos satunggiling roman. Von Tischendorf dumugi biara punika tanggal [[31 Januari]]; nanging panylidhikanipun boten ngasilaken punapa-punapa. Tanggal [[4 Februari]], panjenenganipun sampun mutusaken kanggé wangsul tanpa pikantuk asil lelampahanpun. "Mila ing dinten punika, nalika saweg mlampah-mlampah kaliyan kepala biara, panjenenganipun nggetuni kagagalanipun. Sasampunipun wangsul saking mlampah-mlampah, Von Tischendorf manggihi sang biarawan malih dhateng kamaripun lan ing mrika sang biarawan nedahaken satunggiling salinan naskah ingkang dipunsebut minangka salinan naskah ''Septuaginta'' ingkang dipun gadhahidipungadhahi déning biarawan punika. Naskah manuskrip punika dipun bungkusdipunbungkus salembar kain lan nalika gulungan dipun bukakdipunbukak, Von Tischendorf ugi kagèt lan rumaos gambira amargi inggih punika dhokumèn ingkang dipun padosdipunpados-padosi sauntawis panjenenganipun sampun katelasan pangajeng-ngajeng kanggé manggihaken dhokumèn wau. Tujuanipun inggih punika kanggé njangkepi potongan ''Septuaginta'' ingkang panjenengan panggihaken taun [[1844]] lan ingkang panjenenganipun wedharaken arupi naskah [[perkamen]] Yunani awangun ''[[codex]]'' ([[buku]]) ingkang paling tuwa. Nanging boten namung punika kémawon ingkang panjenenganipun panggihi, panjenenganipun ugi manggihaken satunggal salinan kitab Prajanjian Ènggal Yunani ingkang jangkep, boten kirang satunggal kaca utawi satunggal paragraf kémawon." Mila sasampunipun négosiasi radi dangu, Von Tischendorf pikantuk naskah ingkang ''berharga'' sanget punika lan ngintunaken dhumateng Tsar Alexander II ing Rusia ingkang sanget ngregani. Salajengipun Tsar mréntah kanggé nerbitaken naskah punika ing wangun [[faksimile]] supados seratan kuna punika saged langsung dipunkatingalaken dhumateng khalayak ingkang langkung ramé.
 
Sedaya naskah awangun codex punika kapérang saking 346 1/2 kaca [[folio]], lan dipun seratdipunserat salebeting sekawan kolom. Saking sadaya folio punika 199 ngamot tèks kitab Prajanjian Lawas lan 147 1/2 tèks kitab Prajanjian Énggal. Kitab-kitab Prajanjian Énggal dipun susundipunsusun kados mekaten: sekawan Injil, [[Serat-serat Rasul Paulus]], [[Para Rasul]], [[Serat-serat Katulik]] (''Catholic Epistles''), lan [[Kitab Wahyu]]. Éwadéné sapérangan pérangan saking kitab [[Purwaning Dumadi]] lan [[Wilangan]] salajengipun dipun panggihakendipunpanggihaken lan dipun jiliddipunjilid ing buku-buku ingkang sanès, para biarawan lajeng ngintun dhumateng Von Tischendorf. Nanging déning pangurus biara sapunika ''Codex'' punika dipun anggep dipundipunanggep dhustadipundhusta.
 
Ing wulan [[Mei]] [[1975]] nalika saweg dipun rénovasidipunrénovasi, para biarawan biara Santa Katarina mangihaken satunggal ruwangan ing saandhapipun [[kapel]] St. George ingkang ngandhung kathah fragmèn-fragmèn perkamèn. Ing antawisipun fragmèn-fragmèn punika, tigawelas kaca ''Codex Sinaiticus'' saking kitab [[Prajanjian Lawas]] ingkang ical, dipuntemokaken.
 
Sajarah awal naskah punika boten dipun mangertosdipunmangertos. [[Kolofon]] kitab [[Ezra]] lan [[Ester]] nedahaken bilih naskah punika naté wonten ing [[Caesarea Palaestina]] nalika [[abad kaping-6]] lan [[abad kaping-7]]. Para nimpuna kagungan spékulasi bilih naskah punika dipun seratdipunserat ing [[Mesir]].
 
Taun [[1933]], [[British Library]] numbas naskah punika saking pamarétahan komunis [[Uni Sovyèt]] kanthi regi £100.000.
352.737

besutan