Tumpeng robyong: Béda antara owahan

3 bèt wis ditambahake ,  8 taun kepungkur
+{{inuseuntil|28 Pebruari 2013}}
(Kaca énggal: {{inuseuntil|11 Maret 2013}} '''Tumpeng Robyong''' inggih punika salah satunggaling jinis sesajen ingkang asring dipunginakaken nalika upacara selametan utawi upacara siraman ing a...)
 
(+{{inuseuntil|28 Pebruari 2013}})
{{inuseuntil|1128 Maretpebruari 2013}}
 
'''Tumpeng Robyong''' inggih punika salah satunggaling jinis sesajen ingkang asring dipunginakaken nalika upacara selametan utawi upacara siraman ing adat priyantun Jawi. Sajen punika dipunwujudaken ing bentuk tumpeng ingkang dipunsukani kacang panjang ingkang sampun dipunjangan rumiyin. Anggenipun nata kacangipun mlingker dumugi tumpeng bageyan nginggil ingkang letakipun sampun boten aturan malih. Tata urutan ubarampe sesajen wonten ing pucuking tumpeng menawi dipun tata saking ngandhap dumugi nginggil inggih punika tigan pitik ingkang taksih wetah kulitipun ingkang sampun dipunmasak, terasi, brambang, saha lombok abrit. Ing sisih tengen saha keringipun tumpeng wonten jangan-janganan saha lawuh-lawuhipun ingkang sampun dipunmasak ingkang anggenipun nata boten aturan. Dene jinising janganan ingkang dados ubarampe ing sajen tumpeng punika inggih kacang, wortel, lobis, ron so utawi ron mlinjo, thokolan, bayem, saha godhong tela. Jinising lawuh ingkang dados ubarampe inggih punika; tempe goreng, pitik goreng, iwak asin, saha tigan pitik ingkang sampun mateng. Tumpeng saha ubarampenipun dipunsajekaken ing [[nyiru]]. Sedaya ubarampe ing tumpeng dipuntata boten aturan, mila dipunsebat ''tumpeng robyong''.