Nami kula Nunung Martina (nana),samenika kula manggen wonten Sawangan Depok. Kula nyambut damel dados dosen wonten Politeknik Negeri Jakarta, mucal wonten ing Jurusan Teknik Sipil. Kompetensi babagan ilmu bahan. Pendhidhikan pungkasan Magister ilmu bahan wonten Universitas Indonesia.

Bintang WikiXxmd besut