Arsip 2006-2011

Usulan Papat Limpad II

besut

Mas Ichsan, usulan proyek Papat Limpad II sudah saya lemparkan di Warung Kopi Wiki JV (dalam bahasa Jawa :)) Mohon dimonitor ya.Pras pirembagan 15 Februari 2012 23.40 (UTC)

Matur nuwun mas Naval Scene, awit sampun nambahi foto artikel Kamir. :D JV015Chafid pirembagan 28 Februari 2012 12.49 (UTC)

Re:Raad van Beheer

besut

Halo pak Ichsan. Raad van Beheer over de Pakualamsche Zaken ing basa Indonésia sacara harafiah tegesipun 'Dewan Pengelolaan Urusan Paku Alam'. Menawi basa Jawi mbok bilih 'Déwan Urusan Babagan Pakualaman'. Salam! Meursault2004ngobrol 22 Mei 2012 12.41 (UTC)

Sami-sami pak! Meursault2004ngobrol 23 Mei 2012 00.18 (UTC)

Panyuwunan swara alih hak opsis tgl 1 Juni 2012

besut

Panyuwunan swara alih hak opsis tgl 1 Juni 2012

Wara-wara saka mas Revo: Ing tanggal 4 November 2011, ana pangurus anyar telu diangkat. Nanging amerga ana pangurus telu anyar iki diangkat, gunggungé pangurus ing Wikipédia Jawa dadi saya akèh lan sacara rélatif dadi luwih gedhé. Supaya ora disrengeni Wikimedia Foundation menawa cacahé opsis akèh banget, mula sawisé rerembugan karo sawetara panganggo sacara ‘’offline’’ (jaba jaringan) aku ngajokaké supaya hak opsis panganggo loro sing kapacak ing ngisor iki, dialihaké dhisik marang panganggo anyar telu sing 6 sasi kapungkur diangkat. Menawa rong panganggo iki aktif manèh, mengko hak opsisé bisa diparingaké manèh.

Panyuwunan swara diwiwiti tanggal 1 Juni 2012 lan dipungkasi ing tanggal 15 Juni 2012. Ing tanggal 16 Juni 2012 mengko diputusaké kasilé panyuwunan swara iki. Sok sapaa sing tanggal 1 Juni wis nggabung minimal 1 minggu lan wis ndarbèni suntingan 30 iji utawa sadurungé iki naté mèlu panyuwunan swara ing Wikipédia abasa Jawa, olèh mèlu maringi swara.

Kaca panyuwunan swara ana ing kéné. Ayo sing wis bisa mèlu mènèhi swara padha ngisi, wiwit tanggal 1 Juni 2012 dina Jemuwah. Matur nuwun.Pras pirembagan 30 Mei 2012 13.53 (UTC)

Matur nuwun mas, oh iya saya sudah memberikan sedikit tanggapan tentang kelayakan artikel desa di WBI, berbeda pendapat adalah rahmat bukan, hehe ?. Pras pirembagan 31 Mei 2012 02.06 (UTC)

Pangeran Benawa

besut

piye yen artikel 'Pangeran Benawa' diganti dadi Benawa wae? kaya dene Dipanegara ang pirembagan 2 Juni 2012 11.06 (UTC)Wangsuli

Katone pancen kudu kaca disambigu. Nek sing Arya Pangiri piye? "Arya" iku uga gelar. ang pirembagan 2 Juni 2012 11.37 (UTC)Wangsuli

He he he, pancen repot. mungkin kanggo wong loro kuwi bisa. jan-janne yen nang kethoprakan kae ya, sing dadi Sunan Kudus utawa Hadiwajaya ngundange ya pancen Penangsang lan Pangiri ang pirembagan

Re:Paès Kasatriyan

besut

nggih, mas,, matur nuwun saranipun,, niki, nggih saweg usaha pados gambaripun,, ananging panci radi angel,, ananging tetep kula usahaken wonten gambaripun,,, sacepetipun,, JV06Nur Hanifah Insani pirembagan 4 Juli 2012 13.52‎ (UTC)Wangsuli

Sugeng siyam ramadhan

besut

Ngaturaken Sugeng Siyam Ramadhan, nyuwun gunging pangapunten mas Chafid pirembagan 20 Juli 2012 15.47 (UTC)Wangsuli

Re:Sugeng siyam ramadhan

besut

Amin. Matur nuwun. Mugi-mugi ngibadah kita sedaya saged kalampahan kanthi lancar lan pikantuk berkah saking Allah SWT. Nurulbaitirohmah pirembagan 23 Juli 2012 04.03 (UTC)Wangsuli

re:sugeng siyam

besut

Amien. sami2, mugi kita saged nglampahi kanthi saé. ang pirembagan 23 Juli 2012 06.59 (UTC)Wangsuli

Re:Sugeng Siyam

besut

Matur nuwun mas, sugeng siyam, mugi kita sedaya tansah pikantuk rahmat lan hidayah, tansah pinaringan karaharjan, tebih saking sambekala lan tansah pinayungan dening Pangeran Ingkang Murbeng Dumados. Pras pirembagan 23 Juli 2012 13.33 (UTC)Wangsuli

Re:Sugeng Siyam

besut

Matur nuwun Pak Ichsan..
Sugeng siyam, mugi-mugi saged hanglampahi wulan suci menika kanthi sae lan pikantuk tambah barokahing Gusti. Amin.
 Elok   rembugan 24 Juli 2012 13.46 (UTC)Wangsuli

Re : Sugeng siam.

besut

Maturnuwun, sami2 mas. Ngaturaken Sugeng siang ugi Nunung Martina (nana) pirembagan 30 Juli 2012 08.27 (UTC)Wangsuli

re:Bintang Wiki

besut

Matur sembah nuwun mas.Pras pirembagan 9 Agustus 2012 22.11 (UTC)Wangsuli

Re:Nyuwun tulung korèksi nipun

besut

Sugeng Ndalu Ugi, Pak Ichsan, Alhamdulillah sehat.Nuwun sewu babagan ngoreksi artikel Punika kula dereng mampu amargi tasih katah latihan.Semangga dipun koreksi sareng-sareng.Matur nuwun.Salam taklim Puryono| Pirembagan! 4 Desember 2013 14.21 (UTC)

Voting Pangurus

besut

Panjenengan dipunundhang voting tumrap panyuwunan pangurus énggal wonten kaca punika: Wikipedia:Pangurus/Panyuwunan_Pangurus/Cahyo_Ramadhani_kanggo_opsis_13_November_2015. Matur suwun kawigatosanipun. Cahyo Ramadhani pirembagan 12 November 2015 01.40 (UTC)