Nurulbaitirohmah

Nuwun, Nama kula,Nurul Baiti Rohmah, peserta Papat Limpad 2011 saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa.

Bintang Wiki besut

  BintangWiki Papat Limpad
BintangWiki Papat Limpad dipunanugerahaken dumateng naragina saking panitia utawi peserta Papat Limpad ingkang sampun kathah damel utawi nyunting artikel wonten ing Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng. Panjenengan sampun kersa mbiyantu ngregengaken Wikipedia abasa Jawi dados panitia kompetisi nyerat “Papat Limpad”. Matur nuwun. Pras rembugan 08:44, 3 Juni 2011 (UTC)
  BintangWiki Biografi
"BintangWiki Biografi" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik biografi tokoh, wonten ing Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng. Panjenengan sregeb andamel artikel biografi kanggé ngregengaken Wikipedia abasa Jawi. Matur nuwun. Pras rembugan 08:07, 3 Juni 2011 (UTC)


  BintangWiki Biologi
BintangWiki Biologi dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik Biologi wonten ing Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng. Panjenengan sregeb andamel rintisan artikel biologi kanggé mepaki Wikipedia abasa Jawi. Matur nuwun.Pras rembugan 00:01, 24 Juni 2011 (UTC)


  BintangWiki Papat Limpad 2012
BintangWiki Papat Limpad 2012 dipunanugerahaken dumateng naragina saking panitia utawi peserta Papat Limpad 2012 ingkang sampun kathah damel utawi nyunting artikel wonten ing Wikipedia abasa Jawi. ”Kaaturaken dhumateng Mbak Nurul minangka Panitya Proyek Papat Limpad 2012 lan lelabetanipun ngagengaken Wikipedia abasa Jawi”.Matur nuwun. Pras pirembagan 14 Juni 2012 02.15 (UTC)


  The Tireless Contributor Barnstar
The Tireless Contributor Barnstar dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi boten kendhat ambangun lan maringi kontribusi seserepan ingkang aji sanget tumraping Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng! Ngaturaken The Tireless Contributor Barnstar WikiJv dhumateng Mbak Nurul ingkang giat ambangun wiki Jv. Nunung Martina (nana) pirembagan 3 Agustus 2012 12.39 (UTC)
  BintangWiki Wikipedia
"BintangWiki Wikipedia" dipun anugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun dipunakeni kontribusinipun ingkang aji sanget tumraping Wikipedia, supados saged dipunmangertosi déning komunitas manawi asil kerja-kerasipun dipuntampi lan dipunajèni. Wilujeng. Panjenengan sampun kersa mbiyantu ngregengaken Wikipedia abasa Jawi. Matur nuwun.Jovan Kevin pirembagan 16 Mei 2013 02.39 (UTC)


  Pèn emas
Naragina punika sampun kasil nglawan cecobi kanggé nambah cacahing artikel ingkang kirang ngugemi paugeran nyerat kanthi ngatos-atos. Artikel-artikel ingkang dipunsumbangaken, senadyan boten kathah nanging kualitasipun saé.

Kerja keras punika, senaos asring nuwuhaken raos kirang bombong dipunbandhingaken kaliyan naragina sanèsipun ingkang nyumbang kathah tulisan rintisan senaos namung setunggal larik kémawon, ananging anggadhahi aji ingkang linangkung. Amargi saking punika, naragina ingkang makaten pantes dipun anugerahi penghargaan Pèn emas Wikipedia. ”Kaaturaken dhumateng Mas Jovan minangka ngagengaken Wikipedia abasa Jawi”.Matur nuwun. Jovan Kevin pirembagan 16 Mei 2013 02.46 (UTC)


 
Naraguna iki Panitia Papat Limpad 2011


 
Naraguna iki pecandu Wikipedia
 Naraguna iki peserta kompetisi nulis Wikipedia abasa Jawa "Papat Limpad 2"
 Naraguna iki peserta kompetisi nulis Wikipedia abasa Jawa "Papat Limpad"