Arsip (Archive):
2011

Panganggé Nurulbaitirohmah, Sugeng rawuh ing Wikipédia Basa Jawi!

Sawetawis pranala (link) punika saged panjenengan pirsani, utaminipun kagem panganggé ingkang taksih énggal ing Wikipedia:


Kanggé napak astani satunggiling pesen ing kaca dhiskusi, kados kaca puniki, mangga ngetik ~~~~ (tandha gelombang kaping sekawan). Mugi-mugi panjenengan remen mriksani Wikipédia Basa Jawi. Nuwun! Meursault2004ngobrol 07:57, 10 Januari 2011 (UTC)

Sugeng Warsa Enggal besut

Salam Taklim. Puryono| Pirembagan! 1 Januari 2012 11.09 (UTC)Wangsuli

Surel besut

Mbak, alamat surel/email sampeyan saged ditulis ing Astamiwa:Preferensi mboten? Supaya sampeyan saged dikirimi surat liwat Astamiwa:Surel_pengguna/Nurulbaitirohmah. Suwun. Bennylin (guneman)

Masih nyunting besut

Wah hebat loh Nurul, masih nyunting, Pak Ichsan nanti ada rencana kesana membicarakan pelatihan bulanan menulis, masih tertarik ngga? Sekalian terjemahin artikel ini pelecehan seksual agar bermanfaat untuk yang baca. Siska.Doviana pirembagan

Semangat BB besut

Semangat-semangat. Puryono| Pirembagan! 14 Februari 2012 12.49 (UTC)

Usul Papat Limpad II besut

Mbak Nurul, kula usul dipunawontenaken kompetisi Papat Limpad II ing ngriki nyuwun pamrayoginipun (dipun serat ing Warung Kopi nggih). Matur sembah nuwun. Pras pirembagan 15 Februari 2012 14.55 (UTC)

Referensi blog besut

Halo Nurul,

Saya sedikit bertanya, saya sempat lihat pada artikel Vety Vera terdapat salah satu referensi yang berasal dari blog yaitukapanlagi.com. Bukannya situs tersebut tidak boleh dijadikan referensi ya karena dia sejenis blog?mohon konfirmasinya. Maturnuwun. D'SpecialOne pirembagan 8 Mei 2012 16.37 (UTC)

Maturnuwun atas jawabannya. Salam. D'SpecialOne pirembagan 9 Mei 2012 03.43 (UTC)

Panyuwunan swara alih hak opsis tgl 1 Juni 2012 besut

Panyuwunan swara alih hak opsis tgl 1 Juni 2012

Wara-wara saka mas Revo: Ing tanggal 4 November 2011, ana pangurus anyar telu diangkat. Nanging amerga ana pangurus telu anyar iki diangkat, gunggungé pangurus ing Wikipédia Jawa dadi saya akèh lan sacara rélatif dadi luwih gedhé. Supaya ora disrengeni Wikimedia Foundation menawa cacahé opsis akèh banget, mula sawisé rerembugan karo sawetara panganggo sacara ‘’offline’’ (jaba jaringan) aku ngajokaké supaya hak opsis panganggo loro sing kapacak ing ngisor iki, dialihaké dhisik marang panganggo anyar telu sing 6 sasi kapungkur diangkat. Menawa rong panganggo iki aktif manèh, mengko hak opsisé bisa diparingaké manèh.

Panyuwunan swara diwiwiti tanggal 1 Juni 2012 lan dipungkasi ing tanggal 15 Juni 2012. Ing tanggal 16 Juni 2012 mengko diputusaké kasilé panyuwunan swara iki. Sok sapaa sing tanggal 1 Juni wis nggabung minimal 1 minggu lan wis ndarbèni suntingan 30 iji utawa sadurungé iki naté mèlu panyuwunan swara ing Wikipédia abasa Jawa, olèh mèlu maringi swara.

Kaca panyuwunan swara ana ing kéné. Ayo sing wis bisa mèlu mènèhi swara padha ngisi, wiwit tanggal 1 Juni 2012 dina Jemuwah. Matur nuwun.Pras pirembagan 30 Mei 2012 13.53 (UTC)

maturnuwun besut

Oke Mbak Nurul, coba kula priksa malih. Lan ngaturaken gunging panuwun sampun dipunemutaken

JV06EXWAN ANDRIYAN VERRYSAPUTRO pirembagan 1 Juni 2012 18.25 (UTC)Wangsuli

tangklet besut

Mbak Nurul, kuliah wonten pundi? Smester pinten?? Jurusan punapa?

JV03 Dwi Mulyati pirembagan 5 Juni 2012 09.38 (UTC)Wangsuli

re matur nuwun besut

matur nuwunJV06Dhian Puspita Anggraeni pirembagan 6 Juni 2012 09.08 (UTC)Wangsuli

sowan besut

asalamualaikum, mbak Nurul, kapan saged sowan malih wonten Undip?? maturnuwun JV03 Hamam Anwaruddin Al Ghifari pirembagan 11 Juni 2012 06.36 (UTC)Wangsuli

Pelatihan+Rapat Panitia besut

Mbak Nurul, tgl 8 Juli sios nderek pelatihan ing FBS UNNES nggih, sekalian wonten rapat kangge Panitia PL2012 tabuh 09.00 WIB.Rawuh ngggih.Matur nuwun. Puryono| Pirembagan! 7 Juli 2012 17.23 (UTC)Wangsuli

Sugeng siyam ramadhan besut

Ngaturaken Sugeng Siyam Ramadhan, nyuwun gunging pangapunten Chafid pirembagan 20 Juli 2012 15.45 (UTC)Wangsuli

Sugeng hanetepi lan mapag wulan Ramadhan 1433 H. Mugya Mba Nurul kanthi kekiatan lahir bathos lan sakluargi wonten ing kahanan sarwa endah. Amin. Naval Scene pirembagan 23 Juli 2012 03.46 (UTC)Wangsuli

Nyuwun pirsa besut

anggenipun nyerahaken artikel dhumateng juri kados pundi nggih? amargi rikala pepanggihan ingkang pungkasan kula sakit.

SEMANGAT yo mbak. UNDIP JAYA!

Takon besut

mb? wonten patroli minggu kedua mboten? maturnuwun JV03 Novia Rochmawati pirembagan 30 September 2012 11.03 (UTC)

Visit ting IKIP PGRI besut

Nuwun Mbak Nurul, nuwun sewu rencana ing tanggal 20 Oktober 2012 tabuh 14.00 WIB ajeng Visit ting kampus IKIP PGRI menawi wonten wedal rawuh nggih, sapunika nembe dikoordinasikan Mas Sigit, menawi dados kula info malih.Matur nuwun SEMANGAT PATROLI YUK. Puryono| Pirembagan! 18 Oktober 2012 16.16 (UTC)Wangsuli

Nyunting Bareng ting Undip besut

Nuwun sewu Mbak nurul benjing nyunting bareng ting pundi enggih, kula siang bakda sekolah langsung meluncur Semrang, ayo semangat.Matur nuwun Puryono| Pirembagan! 20 November 2012 06.12 (UTC)

Matur nuwun Mbak Nurul, semangat. Puryono| Pirembagan! 20 November 2012 06.33 (UTC)

Artikel Pilihan Babak I Universitas Indonesia besut

 1. Jv04 alfiyatun rokhmah :
 2. JV04 Arif Nur Setiawan :
 3. JV04 Desy Rachmawati :
 4. JV04 Galuh Wulandari Sasongko :
 5. JV04 Julian Pradhitya :
 6. JV04 Yeremia Tera :
 7. JV04.erwin.prasetyo :
 8. JV04 Yeremia Tera :
 9. JV04Aini Diwasasri Hanindha :
 10. Jv04alfiyatun rohmah :
 11. JV04Alifia Rizki KP :
 12. JV04Anistya Dewi Pratiwi :
 13. JV04Ardesita Yuli kristiana :
 14. JV04Asti Diautami :
 15. JV04Aswinna| :
 16. JV04Bangkit Ria Irawan :
 17. JV04dwirahmawanto :
 18. JV04EkoRohmanto1 : Nao (robot)
 19. JV04Febri Hermawan 1 :
 20. JV04Fifi Ratna :
 21. JV04Ghoniyati Rohmah :
 22. JV04Ilham Saiful Mubin :
 23. JV04insun :
 24. JV04Irwan Suswandi :
 25. JV04IsnaMaratu :
 26. JV04Ken Kinasih :
 27. JV04Marina Dwija Mumpuni:
 28. JV04Mila Irmawati :
 29. JV04muhammad imam ustadi :
 30. JV04Nina Wahyu Widyawati :
 31. JV04Norma Rizkiananingrum :
 32. JV04Nurani Dewi :
 33. JV04Ria Novayani :
 34. JV04rinidwirahayu :
 35. JV04Rizal Habiburohman :
 36. JV04Rizky Ramadhani :
 37. JV04SalfiaRahmawati :
 38. JV04SIGIT :
 39. JV04Sulistiani :
 40. JV04Umihabibah :
 41. JV04Wahyu Seto Aji :
 42. JV04Wahyu Zuli Firmanto :
 43. JV04YuliaPuspitorini :
 44. JV04Zenny Rahmawati :

Artikel Pilihan Babak I Universitas Diponegoro besut

Takon besut

Mbk, kelanjutane papat limpad pripun ?

Visit Undip 17 Januari 2013 besut

Nuwun sewu Mbak Nurul, kula ajneg nderek pelatihan ting UNDIP.menawi radi telat nuwun pangamputen.Kula usahakan datang.matur nuwun semangat. Puryono| Pirembagan! 17 Januari 2013 04.56 (UTC)Wangsuli

Hahaha. nunggu. pulsa. modem. cair. hahaha. ~Adhi Kurniawan~ pirembagan 27 Februari 2013 09.38 (UTC)

SEMANGAT besut

Semangat Mbak Nurul.PR kita masih banyak yang harus dikerjakan dan semoga kerja keras kita banyak berkah. Puryono| Pirembagan! 3 Maret 2013 16.43 (UTC)Wangsuli

Curcol besut

Ya Allah mbak, memang sedih kalo bikin artikel yang memuat lokal, haha, jarang ada interwikinya :-/

pamrayoga besut

Nuwun sèwu mbak Nurul, manawi pareng atur pamrayogi ngéngingi pamasangan tandha diakritik lsp ing artikel Tata Cara Nulis Surat Basa Prancis, antawisipun: Saperangan mbokmanawi kedahipun sapérangan, Ananging samangké saénipun dipunéwahi dados Ananging wekdal samangké, ewah kedahipun éwah, bageyan langkung saé kaserat pérangan, kedhah -> kedah, Kertas -> delancang??, sanesipun -> sanèsipun, kanan -> tengen, benten -> bènten, greja -> gréja, dateng -> dhateng lsp. Matur nuwun. Pras pirembagan 6 April 2013 00.24 (UTC)Wangsuli

Penutupan Kompetisi Papat Limpad & Euro 500 besut

Halo Nurul, Penutupan kompetisi Papat Limpad & Euro 500 pada bulan Mei akan diselenggarakan di Semarang dengan tempat yang belum ditentukan. Karena waktu yang mendesak, tidak dapat dilakukan pelatihan tambahan. Seluruh peserta yang masih bertahan pada kompetisi Euro 500 akan diundang, dan yang berdomisili di Yogyakarta akan diberikan uang transport untuk datang ke Semarang. Sementara yang berdomisili di Jakarta akan diundang untuk datang ke kantor Wikimedia Indonesia. Kirimkan data pribadi anda (surel/ nomor telpon genggam yang dapat dihubungi) ke info@wikimedia.or.id untuk mendapatkan undangan. Siska.Doviana pirembagan 12 April 2013 05.45 (UTC)Wangsuli

Berita terbaru dan terakhir dari Papat Limpad besut

Halo Nurul,

 1. Kompetisi Papat Limpad 2012 berakhir pada tanggal 24 Maret 2013 yang lalu, sebagai informasi anda dapat mengakses daftar nilai dari seluruh peserta yang masih bertahan hingga tanggal penutupan kompetisi.
 2. Pemenang untuk kompetisi Papat Limpad 2012 telah diumumkan di facebook Wikimedia Indonesia dan via twitter WMID
 3. Untuk kompetisi Euro 500 akan berakhir tiga hari lagi pada Rabu, 24 April 2013 pukul 24:00.
 4. Anda untuk meninggalkan pesan pada pranala pembicaraan Siska Doviana selambat lambatnya hari Kamis, 25 April 2013 pukul 17:00 berisi hal-hal sebagai berikut dibawah. Lewat dari tenggat yang ditentukan, anda dianggap keluar dari kompetisi.
  1. Pranala untuk tiga artikel bertopik Perancis sebagai syarat
  2. Satu artikel yang anda anggap terbaik, diantara tiga pranala untuk dinilai oleh Juri
 5. Pengumuman akan pemenang akan dilakukan pada penutupan kompetisi di bulan Mei, tanggal dan tempat menyusul. Data anda telah diterima oleh Wikimedia Indonesia dan undangan akan dikirimkan surel dan SMS. Siska.Doviana pirembagan

Selesai besut

Selamat karena telah menyelesaikan kompetisi. Anda tidak diperkenankan untuk menyunting artikel pilihan anda lagi lewat dari tenggat waktu. Silahkan tinggalkan pesan untuk tiga syarat artikel dan artikel pilihan anda disini Siska.Doviana pirembagan

Artikel EURO besut

Nuwun sewu Mbak Nurul, Ayo semangat ngempalake Artikel EURO awit sampun pungkasan.Semangat Puryono| Pirembagan! 26 April 2013 23.16 (UTC)Wangsuli

Artikel pilihan lan Gambar pilihan Wulan Mei 2013 besut

Nuwun sewu Mbak Nurul, ayo sesarengan ngusulake gambar pilihan kanthi KLIK TING MRIKI lan Artikel Pilihan KLIK TING MRIKI Saderengipun sasi Mei 2013.Matur nuwun.~~

John Cale besut

Hi, I noticed that you have created article about Ray Manzarek. Thank you for them. Should I request to you, you would want to create at least a short article for John Cale (enesfr) (founding member of The Velvet Underground)? Thank you in advance for any resolution. --Marek Koudelka pirembagan 24 Mei 2013 14.30 (UTC)

Thank you very much! --Marek Koudelka pirembagan 25 Mei 2013 06.21 (UTC)

Resik resik besut

Ayo para kanca padha ngresiki artikel-artikel asil kompetisi Papat Limpad 2912. Sadurunge mbuwang tag artikel pelatihan diprayogakake ndandani sithik-sithik. Matur nuwun.Pras pirembagan 10 Juni 2013 09.12 (UTC)Wangsuli

Thích Quảng Đức besut

Halo. Saya lihat Nurul sedang menerjemahkan artikel Thích Quảng Đức dari bahasa Indonesia ke Jawa. Bisa tolong disesuaikan lagi? Karena saya baru saja selesai memeriksa penerjemahan artikel Thích Quảng Đức dalam bahasa Indonesia, dan ada banyak terjemahan yang salah atau kurang tepat yang sudah saya benarkan. Sebagai perbandingan bisa dilihat di sini: [1] Terima kasih banyak dan salam :) Mimihitam pirembagan 17 Agustus 2013 10.05 (UTC)Wangsuli

 

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 18 September 2014 19.22 (UTC)

Wisaya Pangunggahan besut

Malam mbak Nurul lan para kadang sutresna jv, Matur nuwun kersa aktif wonten ing jv, kula piyambak taksih radi èwed. Bab kintunan wartos wisaya panginggahan punika saenipun kados pundi nggih? Punapa saenipun langsung kita tetepaken mboten saged nginggahaken gambar wonten ing jv lan namung saged langkung commons? Kula kinten langkung aman tumrapipun para pangurus manawi kedah langkung commons utaminipun bab pelanggaran hak cipta. Manawi para kanca sarujuk saenipun panginggahan lokal dipun pejahi kemawon dados salajengipun kedah langkung commons. Nyuwun pamrayoginipun. Matur nuwun.Pras pirembagan 24 September 2014 12.34 (UTC)

Wikidata besut

Halo Nurul, saya lihat artikel-artikel Anda banyak yang belum di-interwiki-kan ke Wikidata & saya sudah meng-interwiki-kan ke Wikidata hampir seluruh artikel yang sebelumnya belum di-interwiki-kan ke Wikidata tersebut. Mohon lain kali agar Anda sendiri yang meng-interwiki-kan artikel buatan Anda ke Wikidata karena hal tersebut dapat membantu orang untuk mengetahui apakah artikel tersebut sudah dibuat di Wikipedia bahasa Jawa atau tidak.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Wikidata, silahkan lihat ini: id:Wikipedia:Wikidata --Erik Fastman pirembagan 6 Februari 2015 20.37 (UTC)

Gambar Pilihan 2/2015 besut

Mbak Nurul, manawi wonten kalodhangan nyuwun tulung madosken Gambar Pilihan nggik mbak. Matur nuwun.Pras pirembagan 22 Februari 2015 12.54 (UTC)

beluk vs dares besut

katone ana artikel pada perkara burung hantu, sing siji nganggo irah-irahan Manuk Beluk, sing sijine Darès. ana pirembugane ing warung kopi. nyuwun iguh pratikele, becik endi sing luwih utama. suwun ang pirembagan

Tangled: Babagan Artikel EURO 500 besut

Sugéng ndalu mbak. Tasih éling kula? Mbak kula badhé tangled njénengan tasih éling daftar pundi mawon ingkang kalébet artikél EURO 500. Kula badhé éwang-éwang dhamél katégori soalé. Matur nuwun Adhi Kurniawan pirembagan 7 Desember 2015 15.13 (UTC)

Participate in the Ibero-American Culture Challenge! besut

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) pirembagan 10 Mei 2016 13.43 (UTC)

Damar Kurung besut

Nuwun séwu, artikel Damar Kurung kedah kula busak awit namung ngandhut satunggal ukara. Bokbilih badhé damel artikel ingkang boten dipunbusak, prayoginipun artikel ingkang dipundamel ngandhut paling boten 3 ukara. Matur nuwun. Cahyo Ramadhani rembugan 29 Sèptèmber 2016 15.23 (UTC)Wangsuli

Wulan Asia Wikipédia 2016 besut

Awit kawigatèné Panjenengan tumrap Wikipédia Jawa, Panjenengan diundhang mèlu Wulan Asia Wikipédia!

Wulan Asia Wikipédia iku iku besutandhing (edit-a-thon) sajeroning jaringan (online) sing duwé ancas ngundhakaké seserepan lan panampa ing antaraning bebrayan agung Wikipédia Asia. Lumaku sasuwéné wulan Novèmber 2016, abiprayaning Wulan Asia ing Wikipédia Jawa iki nedya ngundhakaké cacah lan mutu artikel-artikel Wikipédia sing ana sambung raketé karo nagara-nagara Asia. Taun kapungkur, punjul 7.000 artikel disumbangaké lumantar 43 basa sajeroning Wulan Asia Wikipédia.

Minangka pratandhaning pamitran antaraning brayan-brayan agung Wikipédia ing Asia, saben panyarta sing nggawé saorané Patang (4) artikel kanthi minangkani paugeran bakal nampa kertu pos Wikipédia sing dirancang mirunggan saka nagara-nagara jaban rangkah sing mèlu kridha iki.

Wikipédiawan lan Wikipédiawati sing kasil nggawé artikel paling akèh ing sawijining Wikipédia, kaya ta ing Wikipédia Jawa iki utawa Wikipédia basa liyané, ing samengko nedya diupasadani minangka "Duta Asia Wikipédia".

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 12.35 (UTC)Wangsuli

Cahyo Ramadhanirembugan 31 Oktober 2016 12.35 (UTC)Wangsuli

Permintaan pembuatan artikel besut

Apakah anda tertarik untuk merintis artikel stasiun-stasiun Transjakarta ke dalam bahasa Jawa? Terima kasih. Veracious (rembugan) 2 Agustus 2019 13.10 (UTC)Wangsuli

Hibah Saraswati (Wikimedia Indonesia) besut

Halo Nurulbaitirohmah

Perkenalkan, saya Hillun dari Wikimedia Indonesia. Saat ini Wikimedia Indonesia sedang membuka pendaftaran untuk hibah Saraswati. Saraswati adalah proyek kerja sama antara Wikimedia Foundation, Google, dan Wikimedia Indonesia untuk mendukung peningkatan konten di Wikipedia.

Tersedia 47 laptop dan 100 paket internet yang akan diberikan kepada penerima hibah. Informasi lebih detail mengenai hibah bisa dilihat di https://meta.wikimedia.org/wiki/Proyek_Saraswati/Hibah

Silakan mendaftar
Hillun Vilayl Napis (rembugan) 8 Novèmber 2019 08.45 (UTC)Wangsuli

Wekdal Emas besut

 
Sugeng Warsa Énggal 2012.
 
  Wekdal Emas
Bintang Wiki "Wekdal Emas" dipunanugerahaken dhumateng para panganggé ingkang sampun nyisihaken wekdalipun ingkang aji kanggé kontribusi wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '

--36.81.80.237 13 Agustus 2020 06.40 (UTC)Wangsuli

Undangan urun pikiran dalam konsultasi Kode Etik Universal besut

Salam,

Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat. Nama saya Ramzy Muliawan, mewakili tim Kode Etik Universal (UCoC) Yayasan Wikimedia bagi komunitas bahasa-bahasa Indonesia dan Melayu. Saya ingin mengabarkan bahwa proses konsultasi UCoC tahap kedua akan dimulai pada hari Senin, 18 Januari 2021.

Konsultasi tahap kedua UCoC akan berfokus pada perumusan mekanisme penerapan dan penegakan yang efektif dan berlaku bagi seluruh proyek-proyek Wikimedia. Sebagai pengurus di Wikipedia bahasa Jawa, saya ingin mengundang Anda untuk ikut urun pikiran dan gagasan. Tahap kedua ini penting mengingat UCoC merupakan salah satu mandat yang paling utama dari proses Strategi Gerakan Wikimedia dan akan menjadi standar minimum bagi kebijakan tingkah laku di proyek-proyek Wikimedia.

Untuk memulai, Anda dapat meninjau terlebih dahulu beberapa hal terkait UCoC. Halaman berikut tersedia dalam bahasa Indonesia:

Setelah itu, Anda dapat berkomentar pada halaman permohonan pendapat di Wikipedia bahasa Indonesia sampai akhir bulan Februari 2021. Untuk mitra lokal gerakan Wikimedia, kami juga merencanakan proses konsultasi terpisah yang akan diinformasikan kemudian.

Saya memohon maaf karena keterbatasan sumber daya, diskusi hanya dapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan tidak dapat dalam bahasa-bahasa daerah lain yang dipertuturkan di Indonesia. Namun, Anda amat dianjurkan untuk berkomentar dan menyampaikan pendapat sesuai dengan situasi, kondisi, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di komunitas Jawa.

Bila Anda memiliki pertanyaan lain atau ingin menyampaikan respon yang dirasa lebih sesuai disampaikan pada ruang privat, silakan balas surel ini atau hubungi saya melalui Telegram.

Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih.

Salam hangat,

Ramzy Muliawan
Fasilitator Konsultasi Kode Etik Universal, Yayasan Wikimedia

-- RamzyM (WMF) (rembugan) 15 Januari 2021 08.45 (UTC)Wangsuli

Request for your feedback on improving the Content Translation tool for Javanese Wikipedia besut

Hello Nurulbaitirohmah,

My name is Uzoma, a Community Relations Specialist supporting the WMF Language team. Nice to e-meet you. I am contacting you because the WMF Language team noticed a huge deletion ratio of articles created with Content Translation in Javanese Wikipedia last quarter, and since you are an admin in Javanese Wikipedia, we would appreciate your feedback on what you think is the cause of the huge deletion ratio and how to mitigate this problem in Javanese Wikipedia.

Our request

We appreciate your great work in Javanese Wikipedia to ensure standard and quality articles are not compromised. Also, it is a big task to encounter content that is not standard daily, and a difficult decision to delete them because they fall below standard. Having all these in mind, we would appreciate it if you could help us understand the following:

 • What makes the articles created with content translation fall below standard in Javanese Wikipedia?
 • What are the common mistakes editors that use content translation make? Mistakes like:
  • Translating badly written content from another language
  • Translated articles lack references
  • Missing templates
  • Articles are hard to understand or read due to Machine translation used
  • Local policy issues
  • Vandalism or other issues or combination of the above
 • How do you think we can improve the Content Translation tool to help you with your work, make your task easier, and reduce the deletion of articles in Javanese Wikipedia?
 • What do you think would have been the reason for the spike in the deletion of articles created with Content translation this/past quarter?

Your answering the above question will help the WMF Language team to understand the root cause of the deletion and find ways to improve the tool for your community towards having better quality articles in Javanese Wikipedia. Please feel free to provide feedback to the above questions in this thread, or you can email us your feedback.

Thank you so much, as we look forward to your response, and happy new year!

UOzurumba (WMF) (rembugan) 3 Januari 2022 12.44 (UTC)Wangsuli

How we will see unregistered users besut

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

4 Januari 2022 18.17 (UTC)

Your advanced permissions on jvwiki besut

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no logged actions for 2 years) on this wiki. Since this wiki, to the best of our knowledge, does not have its own rights review process, the global one applies.

If you want to keep your advanced permissions, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. A community notice about this process has been also posted on the local Village Pump of this wiki. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at the m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights.

If you wish to resign your rights, please request removal of your rights on Meta.

If there is no response at all after one month, stewards will proceed to remove your administrator and/or bureaucrat rights. In ambiguous cases, stewards will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact the stewards.

Yours faithfully.

Stanglavine (rembugan) 16 Januari 2022 19.23 (UTC)Wangsuli