Tepangken nama kula Anni Rahayuningsih. Kula peserta kompetisi Papat Limpad 2012 saking Universitas Diponegoro Semarang. Kula asalipun saking Semarang.