Wikipédia:Cithakan Wikipedia/BintangWiki

BintangWiki iku panganugerahan utawa panyematan bintang virtual ala Wikipedia sing diwènèhaké déning lan marang naraguna liyané ing Wikipedia (kayadéné Bintang Mahaputra jroning kasunyatan).

Daftar BintangWiki besut

Jeneng Asil
{{BintangWiki Wikipedia}}
  BintangWiki Wikipedia
"BintangWiki Wikipedia" dipun anugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun dipunakeni kontribusinipun ingkang aji sanget tumraping Wikipedia, supados saged dipunmangertosi déning komunitas manawi asil kerja-kerasipun dipuntampi lan dipunajèni. '
{{BintangJasaNasional}} Cithakan:BintangJasaNasional
{{Pambusak emas}}
  Pambusak emas
Naragina punika dipun anugerahi bintang amargi jasanipun ingkang tanpa kenal sayah mbusak artikel-artikel ingkang kirang pantes, lan bab ingkang awon sanèsipun saking Wikipedia.

Senadyan mboten wonten kontributor ingkang remen artikelipun dipunbusak, naragina punika sampun mundhut résiko dipungethingi déning naragina sanès kanggé njagi kuwalitas Wikipedia. Kanékatan punika pantes dipunganjar mawi penghargaan Pambusak emas Wikipedia. '

{{Pèn emas}}
  Pèn emas
Naragina punika sampun kasil nglawan cecobi kanggé nambah cacahing artikel ingkang kirang ngugemi paugeran nyerat kanthi ngatos-atos. Artikel-artikel ingkang dipunsumbangaken, senadyan boten kathah nanging kualitasipun saé.

Kerja keras punika, senaos asring nuwuhaken raos kirang bombong dipunbandhingaken kaliyan naragina sanèsipun ingkang nyumbang kathah tulisan rintisan senaos namung setunggal larik kémawon, ananging anggadhahi aji ingkang linangkung. Amargi saking punika, naragina ingkang makaten pantes dipun anugerahi penghargaan Pèn emas Wikipedia. '

{{Lading emas}}
  Lading emas
Naragina punika kathah migunakaken lading kanggé nyiptakaken penggalan-penggalan informasi arupi artikel rintisan utawi stub ing Wikipedia.

Senaos artikel stub asring dipunanggep kirang nggadhahi kuwalitas déning naragina sanès, nanging gadhah potènsi dados perintis lairipun artikel-artikel saé.

Amargi saking punika pangripta stub peryogi dipun paringi anugerah, arupi Lading Emas Wikipedia. '

{{BintangWiki Astronomi}}
  BintangWiki Astronomi
"BintangWiki Astronomi" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik astronomi wonten ing Wikipedia abasa Jawi.
{{BintangWiki Biografi}}
  BintangWiki Biografi
"BintangWiki Biografi" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik biografi tokoh, wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '
{{BintangWiki Biologi}}
  BintangWiki Biologi
BintangWiki Biologi dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik Biologi wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '
{{BintangWiki Geografi}}
  BintangWiki Geografi
"BintangWiki Geografi" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik geografi wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '
{{BintangWiki Islam}}
  BintangWiki Islam
"BintangWiki Islam" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik Agami Islam wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '
{{BintangWiki Kristen}}
  BintangWiki Kristen
"BintangWiki Kristen" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik Agami Kristen wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '
{{BintangWiki Sastra}}
  BintangWiki Sastra
"BintangWiki Sastra" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi sukarila ngembangaken artikel-artikel mawi topik Sastra wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '
{{BintangWiki4L}}
  BintangWiki Papat Limpad
BintangWiki Papat Limpad dipunanugerahaken dumateng naragina saking panitia utawi peserta Papat Limpad ingkang sampun kathah damel utawi nyunting artikel wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '
{{BintangWiki India}}
  BintangWiki India
BintangWiki India dipunanugerahaken dumateng naragina ingkang sampun nyumbang artikel-artikel kanthi topik India wonten ing Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng kagem Cithakan Wikipedia/BintangWiki.
{{BintangWiki Polandia}}
  BintangWiki Polandia
"BintangWiki Polandia" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun maringi sumbangan wigatos wonten ing artikel-artikel mawi topik Polandia ing Wikipedia abasa Jawi.
{{BintangWiki Walanda}}
  BintangWiki Walanda
BintangWiki Walanda dipunanugerahaken dumateng naragina ingkang sampun nyumbang artikel-artikel kanthi topik Walanda wonten ing Wikipedia abasa Jawa. Wilujeng kagem Cithakan Wikipedia/BintangWiki.

||{{BintangWiki Florence}}||

  BintangWiki Florence
"BintangWiki Florence" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun maringi sumbangan wigatos wonten ing artikel-artikel mawi topik Florence ing Wikipedia abasa Jawi. '

Katrangan besut

Kanggo gawé BintangWiki anyar, ikon bintang bisa dipilih ing galeri bintang ing commons.